Krav til radonsikring

Der er nu helt præcise krav til, hvor meget radon der må være i indeluften i nybyggeri, og den professionelle bygherre er ansvarlig for, at radonsikringen er i orden

Del:

Radonindholdet i luften i nybyggeri må maksimalt være 100 Bq/m3. Hidtil har bygningsreglementerne blot stillet krav om radonsikring ved at bygge tæt mod undergrunden, men det er først med BR 2010, at der er opstillet helt præcise mål for radonindhold i indeklimaet.

For den ældre boligmasse er der ikke formuleret særlige regler for radonindholdet i indeluften. Dog har  byggemyndighederne skærpet anbefalingerne, så det nu anbefales, at der iværksættes foranstaltninger, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m3 og 200 Bq/m3, fx tætning af huset mod jord, øget udluftning og ventilation. Er radonindholdet over 200 Bq/m3, anbefales mere omfattende forbedringer – fx etablering af radonsug.

Udførende har ansvaret

Generelt gælder det i forbindelse med al byggeri, at det er den professionelle udførende bygherre, der i byggeprocessen har ansvaret for, at et byggeri opføres, som bygningsreglementet foreskriver.
Det gælder således også ansvaret for, at den etablerede radonsikring lever op til myndighedskravene.

Hvis målinger viser et radonniveau over 100 Bq/m3 i et nyopført hus, har den professionelle bygherre ikke opfyldt bygningsreglementets krav til radonsikring. Bygningsejeren kan derfor kræve erstatning af den professionelle bygherre for at få dækket udgifterne til etablering af korrekt radonsikring.

Artiklen er en del af serien om radon i bygninger 

Beregn bæreevnen

EPS-branchen har i samarbejde med Teknologisk Institut udarbejdet et beregningsprogram, som nemt anvendeligt beregningsprogram,
til bestemmelse af bæreevnen for tunge stabiliserende skillevægge på betondæk uden selvstændige skillevægsfundamenter – således alene understøttet af trykfast EPS isolering.

Programmet kan findes her.