Bolius sætter fokus på 5 myter om radon.

Bolius har opdateret deres fakta om radon – og ser nærmere på fem myter om radon.

Del:

I en artikel på Bolius’ hjemmeside kan man blive klogere på en række myter om radon. De er;

  1. Kan radon give hovedpine og mavebesvær – det korte svar er nej.
  2. Huse med kældre har størst problemer med radon – også her er det korte svar nej.
  3. radon slår flere ihjel end trafikken – denne myte er desværre sand.
  4. Radon er kun farligt for rygere – også her er det korte svar nej.
  5. Hvis du bor i et nybygget hus udgør radon ikke en sundhedsrisiko – denne myte er desværre ikke sand.

Du kan læse uddybende om de fem myter hos Bolius. Her på bloggen forholder vi os alene til den sidste, at det desværre ikke er sandt, at når bare man bor i et nybygget hus, så er radon ikke en sundhedsrisiko. Den burde ellers være sand for det har været et lovkrav gennem flere år, at radon i nybyggerier skulle forebygges. Men der har ikke været tilstrækkelig opmæksomhed på problemstillingen.

I Bygningsreglement 2018 kan man ellers læse ”Bygningsreglementet angiver krav til et maksimalt radonindhold i indeluften på 100 Bq/m3 for nybyggeri, hvor personer opholder sig. Dette krav, som har været gældende siden 2010, skal være opretholdt i hele bygningens levetid.” Det betyder, at nybyggeri med for højt radonniveau kan blive mødt med store efterregninger, når fejlen skal udbedres – og det er bygherres ansvar.

Det er en af årsagerne til, at Statens Byggeforskningsinstitut anbefaler i anvisning 233: ’… at forberede et suglag under terrændækket. Et suglag gør det muligt at imødekomme et eventuelt fremtidigt behov for at reducere radonindholdet i indeluften til et lavere niveau, bl.a. i de tilfælde, hvor det har vist sig, at konstruktive tiltag ikke er tilstrækkelige.’ Tilsvarende anbefalinger kan findes hos BYG-ERFA. Såvel SBi som BYG-ERFA er en del af det man kalder ”Alment teknisk fælleseje”.   I EPS-branchen har vi i fællesskab udviklet en radonplade, som netop etablerer det anbefalede suglag – og som nemt kan kombineres med EPS-terrændæk. Du kan læse mere om EPS-branchens radonplade her.