Radon: Har dit hus for meget af den sundhedsskadelige luftart?

Forbrugerrådet Tænk Kemi anbefaler i en ny artikel; “Få radonsug under huset. Hvis du måler et meget højt radonniveau i huset, kan du få installeret et radonsug under huset.” Det nemmeste er dog, at få sikret dette inden huset bygges.

Del:

Forbrugerrådet Tænk Kemi har en nylig artikel sat fokus på radon. De skriver blandt andet; “Radon-udsættelsen kan på lang sigt være en medvirkende årsag til lungekræft og er årsag til 300 tilfælde af lungekræft om året – risikoen er specielt stor, hvis du er ryger. Radon er ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) den næstvigtigste medvirkende årsag til lungekræft efter aktiv rygning. Der går dog lang tid fra påvirkningen begynder til, at lungekræft måske en dag kan konstateres – typisk 10 til 40 år.

Der er således gode grunde til, at det er lovkrav, at radon i nybyggerier forebygges. I Bygningsreglement 2018 kan man læse ”Bygningsreglementet angiver krav til et maksimalt radonindhold i indeluften på 100 Bq/m3 for nybyggeri, hvor personer opholder sig. Dette krav, som har været gældende siden 2010, skal være opretholdt i hele bygningens levetid.” Det betyder, at nybyggeri med for højt radonniveau kan blive mødt med store efterregninger, når fejlen skal udbedres – og det er bygherres ansvar.

Det er en af årsagerne til, at Statens Byggeforskningsinstitut anbefaler i anvisning 233: ’… at forberede et suglag under terrændækket. Et suglag gør det muligt at imødekomme et eventuelt fremtidigt behov for at reducere radonindholdet i indeluften til et lavere niveau, bl.a. i de tilfælde, hvor det har vist sig, at konstruktive tiltag ikke er tilstrækkelige.’ Tilsvarende anbefalinger kan findes hos BYG-ERFA. Såvel SBi som BYG-ERFA er en del af det man kalder ”Alment teknisk fælleseje”.   I EPS-branchen har vi i fællesskab udviklet en radonplade, som netop etablerer det anbefalede suglag – og som nemt kan kombineres med EPS-terrændæk. Du kan læse mere om EPS-branchens radonplade her.