Hvad er den optimale isoleringstype og -tykkelse?

Den optimale isoleringstype og -tykkelse afhænger af flere faktorer. Den normale temperatur i området, temperatursvingninger over året, pris på på energi og pris på isoleringsmaterialet. I sidste måneds udgave af Applied Energi, så en række tyrkiske forskere nærmere på temaet. Deres konklusion var, at EPS havde den bedste totaløkonomi – uanset energitype. Tykkelsen var afhængig af flere andre faktorer.

Del:

I sidste udgave af Applied Energy undersøgte en række tyrkiske forskere den optimale isoleringstype og -tykkelse for regionen Denizli.

De undersøgte beregnede den optimale isoleringstykkelse og -type for en række forskellige energityper. Det skyldes, at den prisen på isoleringsmaterialet skal sættes i forhold til prisen på energi. Da prisen på forskellige energityper varierer, så vil den optimale isoleringstykkelse også være variabel. Det betyder også, at der kan være forskel på hvilken type isoleringsmateriale, der er mest optimal.

Forskerne så nærmere på EPS – ekspanderet polystyren – og stenuld. Her er det væsentligt at være opmærksom på, at lovgivningen i Danmark og i Tyrkiet ikke er identisk. Derfor kan der være forskelle på prisomkostninger ved installation og anvendelse af EPS. Det er også relevant at have for øje, at gevinsten ved isolering er afhængig af den udvendige temperatur og længden af fyringssæsonen.

Det betyder selvsagt, at det ikke er muligt at drage en til en konklusioner på baggrund af de tyrkiske forskeres analyse og beregninger. Men deres konklusioner er stadig værk interessante – og ikke mindst er deres metode relevant for alle, som ønsker er energieffektivisere.

Forskerne konkluderer, at EPS er den optimale isoleringstype, uanset typen af energi, der anvendes til opvarmning. Tykkelsen varierer ganske betragteligt afhængigt af energitype.

Forskerne finder også frem til i deres beregninger, at det er muligt at tjene investeringen i efterisoleringen hjem på under to år. Igen er tallene kun relevante for den konkrete region i Tyrkiet, men metoden er relevant også i Danmark.

Derudover kommer naturligvis de miljømæssige gevinster ved lavere energiforbrug, som følger af efterisoleringen.

(Opdatering maj 2019. Det nye bygningsreglement gør det nemmere at anvende EPS som facadeisolering. Derfor vil totaløkonomien ift. tidligere blive bedre for EPS).