Livscyklusanalyse af EPS-emballage til elektroniske apparater. #FaktaomEPS

Afprøvet og testet – Sikkert og bæredygtigt.

Del:

Kvantificeret produktinformation om miljøpåvirkninger fra emballage-systemer i ekspanderet polystyren (EPS).

Brancheorganisationen European Manufacturers of Expanded Polystyrene Packaging (EUMEPS-Packaging) har fået udført en livscyklusvurdering (LCA) af ekspanderet polystyren (EPS) anvendt i tv-emballage.

Livscyklusvurderingen er gennemført af det uafhængige, internationale konsulentfirma PricewaterhouseCoopers (PwC)/Ecobilan.

Undersøgelsen havde to mål:

  • Fastlægge kilderne til miljøpåvirkninger i forbindelse med brugen af EPS-emballage

Opgøre forbedringerne som følge af genanvendelse.

Metode

Livscyklusvurderingen (LCA) er en miljøanalyse, der fokuserer på hele et produkts livscyklus, fra produktion af råvaren til behandling, transport, brug af produktet og den endelige bortskaffelse.

LCA’en fastsætter således energiforbruget og genereringen af fast affald, luftforurening og spildevand i forbindelse med produktion og bortskaffelse af produkter.

Data i rapporten repræsenterer 1.000 enheder af tv-emballagesystemer.

Fig. 1: De undersøgte stadier i LCA-undersøgelsen (EUMEPS/PWC, 2011)

Resultater

Det valgte tv-emballagesystem består af polystyrenhjørner, LPDE-folie og pap. Idet der tages højde for de forskellige tv-størrelser, er den relative andel af EPS 11 %, karton 83 % og LPDE-folie 6 %.

Resultaterne viser, at EPS-emballagedelene påvirker miljøet mindst set over hele livscyklussen. Især med hensyn til restaffald, vandforbrug og vandemissioner udviser EPS materialet markant bedre resultater end emballagedele i LPDE og pap.

Forbedringer af produkt og produktions-proces

PwC/Ecobilan gennemførte i 2001 en lignende LCA-undersøgelse af EPS-emballage brugt til CRT billedrør til tv apparater. Det er derfor særlig interessant at sammenligne resultaterne fra 2001 og 2011.

Den løbende modernisering af EPS produktions-processen og optimering af produktdesign har i ovennævnte 10-års periode haft en positiv effekt på miljøpåvirkningen. Således er:

  • Vægten reduceret med næsten 75 %!
  • Energiforbruget ca. 15 % lavere!
  • Vandforbruget næsten 40 % mindre!

LCA’en viser, at EPS i mange henseender har fremragende miljømæssige egenskaber.

Kombineret med dets enestående emballerings-egenskaber er ekspanderet polystyren fortsat det fortrukne valg til en lang række emballeringer.