EPS & EPS-branchen. #FaktaomEPS

Del:

Hvad er EPS?

EPS er en forkortelse for Ekspanderet PolyStyren. Det er et hvidt materiale som anvendes til isolering af blandt andet bygninger og til frysebokse. EPS er i folkemunde mere kendt under navnet ”flamingo”. EPS består af 98% luft og 2% polystyren. Denne sammensætning gør EPS til et letvægtsmateriale med helt enestående isolerings- og stødabsorberende egenskaber.

EPS som materiale har:

  • God isoleringsevne
  • Høj trykstyrke
  • Afviser fugt, og er
  • Nemt at håndtere
  • Har en konkurrencedygtig pris

EPS spiller en vigtig rolle i vores dagligdag, hvad enten det er som en beskyttende emballage til skrøbelige genstande under transport, som isoleringsmateriale i bygninger eller sågar til cykelhjelme.

Om EPS (ekspanderet polystyren)

Ekspanderet polystyren blev opfundet i 1949. Der genereres perleformet polystyren i en kemisk proces. Når perlerne opvarmes med vanddamp, ekspanderer de til omtrent fyrre gange deres oprindelige størrelse. Det medfører, at EPS består af 98 % luft og kun 2 % er polystyren. Det gør EPS til et letvægtsmateriale med enestående isolerings-og stødabsorberende egenskaber. EPS spiller en vigtig rolle i vores dagligdag, hvad enten det er som en beskyttende emballage til skrøbelige genstande under transport, som isoleringsmateriale i bygninger eller sågar til cykelhjelme.

Polystyren fremstilles gennem polymerisering af styren, der er et stof, som også findes naturligt i fødevarer som f.eks. jordbær, kød, kaffe, bønner og kanel. EU-Kommissionen har undersøgt dets mulige virkninger på miljøet og menneskers sundhed. Den har konkluderet, at der ikke er behov for at indføre begrænsninger i anvendelsen og brugen af styrenbaserede materialer.

EPS kan genanvendes

Brugt rent EPS er glimrende råmateriale til fremstilling af nye EPS produkter – fx emballager, pakkefyld og isoleringsmaterialer. Alternativt kan EPS omsmeltes og bruges til fremstilling af fx havemøbler og blomsterbakker – eller konverteres til nye EPS-råvare.

Danmark har dog traditionelt haft en strategi om at brænde husholdningsaffald – inkl. EPS i kraft-varmeværker til el og varmeproduktion. Der har således ikke været incitament til at udvikle indsamlings- og genanvendelsessystemer for EPS. Derfor er der et begrænset marked for genanvendelse af EPS.

Private virksomheder, der genererer større mængder EPS affald samt et mindre antal kommuner og EPS industrien har i flere år indsamlet brugt EPS til genanvendelse. Desuden undersøger flere kommuner og affaldsselskaber netop i disse år mulighederne for at udvikle metoder og systemer med henblik på at øge indsamling og genanvendelse af brugt EPS.

En række virksomheder i EPS-branchen genanvender allerede i dag EPS.

EPS-branchen

EPS-branchen er en sektion under Plastindustrien i Danmark. EPS-branchen repræsenterer de EPS-producerende virksomheder og den øvrige værdikæde, herunder genanvendelsesvirksomheder, maskinproducenter, uddannelsesinstitutioner, konsulentvirksomheder, byggevirksomheder og lokale håndværkere. De 15 fabrikker, som producerer EPS er placeret geografisk spredt over hele Danmark og har ca. 500 medarbejdere. Der er tilknyttet ca. 100 arbejdspladser hos lokale håndværkere, såsom smede, elektrikere og værktøjsmagere. Blandt branchens øvrige virksomheder er der ansat ca. 100 medarbejdere. Dertil kommer at produktion af EPS i Danmark understøtter ca. 300 arbejdspladser inden for fiskeproduktion og internethandel. I alt ca. 1.000 arbejdspladser over hele Danmark og en omsætning på knap 1 mia. kr.