DAKOFA: “Stort potentiale for genanvendelse af EPS”

Del:

Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer skriver idag, at der er; “Stort potentiale for genanvendelse af EPS.

På baggrund af EPS-branchens opgørelse over, hvor mange kommuner, der idag indsamler EPS som en separat fraktion til genanvendelse har DAKOFA set nærmere på potentialet. Og konklusionen er klr:

Hvis en større andel af de årlige ca 7.500 ton EPS-affald i Danmark genanvendes, kan der høstes både økonomiske og miljømæssige gevinster samtidig med, at EPS-genanvendelsen bidrager til kommunernes genanvendelsesprocent.

DAKOFA skriver endvidere:

De bedste EPS-fraktioner fra kommunernes genbrugspladser kan ifølge affaldsselskaber og kommuner afsættes til ca € 450 pr ton, mod en forbrændingspris på ca 420 kr/ton. Der er dermed en potentiel besparelse på ca 3.600 kr/ton EPS.