EPS-branchen gør Operation Clean Sweep obligatorisk

Den danske EPS-branche, som er en sektion af Plastindustrien, sætter turbo på forebyggelsen af plast i naturen. Derfor har bestyrelsen besluttet, at det skal være obligatorisk for alle EPS-producenter i branchen at have tilmeldt sig miljøprogrammet Operation Clean Sweep.

Del:

EPS-branchen har igennem længere tid arbejdet med miljøprogrammet Operation Clean Sweep, som en måde at forebygge at plast fra produktionen af EPS (ekspanderet polystyren – også kendt som flamingo) ender i naturen.

– Vi har en klar formodning om, at der ikke sker de store udslip af EPS fra produktionen, men vi skal naturligvis forebygge det vi kan, siger Chresten Heide-Anderson, der er projektchef i EPS-branchen – en del af Plastindustrien.

Branchen har det sidste år haft øget fokus på genanvendelse af EPS, og som en naturlig del af det arbejde, har man også fokuseret på, hvordan man kan reducere spild fra produktionen.

– Det er ikke al spildet, som kan genvandes direkte i produktionen. Men derfor skal vi naturligvis stadig have fokus på, at vores materialer i fortsat stigende grad bliver samlet korrekt ind og i videst muligt omfang genanvendes korrekt, forklarer Chresten Heide-Anderson.

Vil sætte europæisk standard

Selvom EPS-branchen ikke har nogen formodning om, at der kommer store udslip fra Danmark, så ved man, at der kan ske uheld. Og her vil Operation Clean Sweep forhindre, at EPS’en ender i vandløb eller andre steder bl.a. via tiltag såsom at installere riste i afløb og gennem løbende uddannelse af virksomhedernes medarbejdere.

– Vi ved, at der kan være mindre fokus på forebyggelse af plast i naturen i andre lande. Helt særligt uden for EU grænser, men også i Europa. Derfor har vi internt forpligtet os til, at alle branchens fabrikker tilmelder sig Operation Clean Sweep, der er plastbranchens miljøinitiativ til at forebygge plast i naturen, siger Henrik Vasylyeva, formand for EPS-branchen.

Han fortsætter:

– Men vi går videre og stiller særlige krav til os selv. Derfor har vi pålagt hinanden at arbejde med GMP (good manufacturing practices). GMP er et tiltag, der er udviklet i den norske EPS-branche – bl.a. med bidrag fra Danmark – hvor alle relevante arbejdsgange, fra lastning af råvaren over produktion til distribution, er gennemgået for at afdække, hvad der kan gøres for at minimere risikoen for spild af EPS.

Operation Clean Sweep er et internationalt initiativ, som har til formål at bekæmpe spild af plastgranulat fra produktionsvirksomheder til miljøet. EPS-branchens GMP initiativ går dermed skridtet videre, fordi fokus her også er på den opskummede EPS, samt at sikre øget genanvendelse af EPS-affald fra egen produktion.

– Vi har en ambition om, at vi i Danmark og Norden kan være foregangsland, når det gælder EPS- produktion. Derfor sætter vi høje standarder for os selv – og de standarder vil vi presse på med overfor vores europæiske kollegaer, afslutter Henrik Vasylyeva.