EPS-branchen kunne fejre omsætningsrekord ved årsmøde

Den 28. februar afholdt EPS-branchen årsmøde i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København. Det var et årsmøde præget af optimisme og fremgang, hvor de centrale aktører i den danske EPS-branche mødtes for at høre få viden om fremtidens marked bl.a. med oplæg fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Del:

Det var en veloplagt EPS-branche, der mødtes til årsmøde i DI, torsdag d. 28. februar 2019. Branchen kunne fejre en række rekorder blev slået. Ikke kun blev der slået omsætningsrekord med mere end 30.000 tons EPS solgt.  

  • Vi er som branche tilbage på niveauet fra før krisen – selvom byggeriet ikke helt er på niveau med tiden fra før 2008. Det er vi glade for, og det skyldes selvfølgelig flere faktorer forklarer Henrik Vasylyeva, adm. direktør i Sundolitt, der blev genvalgt som formand for EPS-branchen.
  • Han uddyber; Tidligere har isoleringsbrachen været dybt afhængig af byggeriet, men med stigende fokus på klimaspørgsmål, så udvikler isoleringsbranchen siger lige nu – og forventeligt i en periode fremover – mere end byggeriet. Vi skal finde et nyt naturligt leje for isoleringsmarkedet.

EPS’en overtager markedsandele

Traditionelt har isoleringsmarkedet været domineret af mineraluld, men i løbet af de sidste 20 år har EPS (ekspanderet polystyren) stort set fortrængt mineralulden, når det kommer til isolering af fundamenter – og samtidig har EPS’en taget en stor del af markedet, når det kommer til flade tage. Her har EPS’ens fugtafvisende egenskaber, den høje trykstyrke og lette vægt været centrale årsager til at EPS’en har overtaget store dele af markedet.

Tidligere har der været stort set ensidigt fokus på isoleringsmaterialers reaktion på en åben flamme, men der er sket et skifte så fokus er på selve konstruktionens brandegenskaber. Det er efterhånden blevet anerkendt, at EPS-isolering ikke øger brandrisikoen, når det er installeret korrekt. Derfor har bygningsreglementet også tidligere været meget teknisk. Det har gjort det svært at introducere moderne byggemetoder.

Siden 2008 har EPS dog kunnet anvendes i en række andre konstruktioner end kun fundamenter, men det har taget tid at komme ind på markedet. Det sker nu, hvor branchen i stigende grad bliver anvendt som facadeisolering og i etageadskillelsen.

  • Byggeriet er traditionelt konservativt, hvad angår nye metoder – og det er sådan set sundt nok. Men der har også været en udbredt misforståelse, at EPS-isolering ikke er foreneligt med brandsikring af byggeri. Det har bundet mangelfulde informationer, men den myte er heldigvis ved at været manet i jorden, siger Chresten Heide-Anderson, der er projektchef i EPS-branchen.

Fordi myten om, at der ikke kan bygges brandsikkert med EPS er uddøende, så begynder markedet at se på EPS’ens øvrige egenskaber. Og her betyder øget fokus på isolering af facaden, at den grå EPS gode isoleringsevne gør, at der kan opnås samme isoleringsevne med tyndere vægge – og dermed er der mere plads at bo på. Derudover er byggeriet i stigende grad også begyndt at forholde sig til andre egenskaber – så som sårbarhed ved fugt, oversvømmelser og sågar brandslukning. Traditionelle isoleringsmaterialer og papirisolering er utrolig sårbare overfor oversvømmelser, selv mindre vandskader, eller hvis der skal slukkes en brand – hvis et sprinkleranlæg går i gang, så kan man risikere at fugtfølsomme isoleringsmaterialer skal udskiftes – selvom der ikke er nogen større skade på bygningen.

EPS-byggesystemer vinder frem

Virksomhederne i EPS-branchen oplever samstemmende, at der er stigende interesse for deres respektive byggesystemer.  Byggesystemerne består af færdigstøbte EPS isoleringselementer og -plader til fundament, terrændæk og ydervægge, som fra fabrikken er klar til indbygning på byggepladsen.

Byggesystemerne minder om klodser, som stables. Inden i klodsernes midte fyldes der beton, som er en af de eneste byggematerialer, som ikke kan brænde. Husets yderside pudses, mens der på indervæggene sættes to lag gips. På den måde kan der effektivt bygges et trygt, brandsikkert og miljøvenligt hus – hurtigt og effektivt. Det er muligt at bygge lavenergi- og passivhuse med EPS-byggesystemerne.

  • Den stigende interesse for EPS-byggesystemerne viser med al tydelighed, at EPS som isolering er ved at slå igennem på alle områder.  Metoden er velafprøvet i Norge, Sverige og i Tyskland, og den stigende interesse for EPS-byggesystemerne er uden tvivl udtryk for, at fokus i byggeriet er skiftet til effektive isoleringsløsninger, som fylder mindre – og som kan modstå fugt og oversvømmelser, forklarer Chresten Heide-Anderson.

Øget fokus på genanvendelse

Genanvendelsesmulighederne kan flytte markedet endnu mere. På nuværende tidspunkt betyder det ikke så meget, men det begynder så småt at blive en faktor, når der skal vælges byggematerialer. EPS er 100% genanvendeligt, hvilket bliver en væsentlig konkurrenceparameter fremover, vurderer Chresten Heide-Anderson.

  • Klimaspørgsmålet er ikke kun et spørgsmål om energieffektive huse, men også om energieffektiv produktion og genanvendelsesmuligheder. Hvis der bruges lige så meget energi på at producere et isoleringsprodukt, som man opnår i besparelse, så er vi jo lige vidt, forklarer Chresten Heide-Anderson,
  • Han uddyber. Det er naturligvis sat meget på spidsen, men vi kan konstatere, at der er fokus på klimapåvirkningen af byggematerialerne – og her er EPS særlig effektivt. Østrigske beregninger har påvist, at for hver liter olie som bruges til produktion af EPS, så kan man spare op mod 200 liter olie til opvarmning over en 50 årig periode.

Derudover er der stigende interesse for genanvendelse – og her er EPS-branchen på forkant. Sammen med resten af den europæiske industri er man nemlig i gang med at bygge et anlæg i Holland, der som det først af sin art kan genanvende EPS byggeaffald – også selvom det indeholder HBCDD.

  • Vi har i EPS-branchen stort fokus på øget genanvendelse af EPS. Det er nemlig 100% genanvendeligt, selvom det kræver lidt koordination at indsamle det. Dels er det en værdifuld ressource, som vi kan bruge til ny prduktion – men vi har også et asnvar for at sikre, at vi indgår 100% i den cirkulære økonomi, afslutter Chresten Heide-Anderson.