Velbesøgt årsmøde forbereder EPS-branchen på den cirkulære økonomi

Den 28. februar afholdt EPS-branchen årsmøde i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København. Det var et årsmøde præget af optimisme og fremgang, hvor de centrale aktører i den danske EPS-branche mødtes for at høre bl.a. oplæg fra Miljø- og Fødevareministeriet om producentansvar for emballage og implementering af engangsplastdirektivet. Det centrale tema var EPS-branchens ageren i den cirkulære økonomi.

Del:

Det var en veloplagt EPS-branche, der mødtes til årsmøde i DI, torsdag d. 28. februar 2019. Branchen kunne fejre en række rekorder blev slået. Ikke kun blev der slået omsætningsrekord med mere end 30.000 tons EPS solgt, branchen kunne også glæde sig over, at den nu repræsenterer hele EPS-værdikæden. Ikke mindre end fem nye medlemmer er kommet til siden sidste årsmøde – og flere af dem var med til årsmødet.

  • Igennem årene har branchen været præget af konsolidering, så det er lidt uvant, at se en lang række nye ansigter, siger Henrik Vasylyeva, genvalgt formand for EPS-branchen og adm. direktør i Sundolitt. Han fortsætter;
  • Samtidig har vi har en meget lukket tilgang til omverdenen og ikke i tilstrækkelig grad fortalt om vores produkt. Det besluttede vi at ændre på sidste år – og vi har virkelig kunne mærke en forskel.

EPS-branchen har tidligere været samlingssted for råvareproducenter og EPS-bearbejdende virksomheder, men sidste år åbnede branchen op for, at også uddannelsesinstitutioner, genanvendelsesvirksomheder og andre tilknyttede virksomheder kunne blive en del af branchen.

  • Vi besluttede, at vi ville samle hele værdikæden i EPS-branchen. Det var den eneste måde at sikre, at vi kunne indgå i relevant dialog med resten af samfundet. Vi ville sikre os, at vi var den relevante aktør at være i dialog med, når det gælder alle forhold om EPS – fra produktion, til byggeri og til uddannelse og genanvendelse, forklarer Henrik Vasylyeva.

Ny tilgang har båret frugt

Sidste sommer ansatte EPS-branchen derfor en projektchef, som skulle drive den mere udadvendte tilgang på vegne af branchen. Og den nye tilgang har båret frugt.

  • Vi har kunnet konstatere, at vi har opnået betydelig større dialog med interessenter og medierne om EPS – og ikke mindst EPS’ens rolle i den cirkulære økonomi, konstater Henrik Vasylyeva.

Den nyansatte projektchefen har i høj grad haft fokus på at formidle til bl.a. kommunerne, at EPS er 100% genanvendeligt.

  • Det er desværre en udpræget myte, at EPS ikke kan genanvendes. Det gør, at for få kommuner indsamler EPS, selvom det er 100% genanvendeligt. Det betyder, at det ender i småt brændbart i stedet for at indgå i den cirkulære økonomi. Og vi kan godt bruge EPS-affaldet i industrien, for det bliver til en billigere råvare, som samtidig er bedre rent miljømæssig. Hver gang vi genanvender et kilo EPS, så sparer vi næsten 2 kg. CO2. uddyber Chresten Heide-Anderson.

EPS-branchen har derfor arbejdet målrettet på at finde samarbejdspartnere i det kommunale om øget genanvendelse af EPS. Der er ingen tvivl om at en væsentlig aktør for at øge genanvendelsen af EPS er kommunerne. Det har en vidt forgrenet infrastruktur af genanvendelsesstationer, hvor EPS kan afleveres og grov sorteres i ren, hvid EPS, og i øvrig EPS. Derfor er vi utrolig glade for at vi har kunnet etablere et EPS-loop med Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark – og dermed alle kommunerne i region Nordjylland. Det forventer vi os meget af,” afslutter Chresten Heide-Anderson.