Nyt nummer af magasinet Plast på gaden – flere artikler om EPS

I det nye nummer af Magasinet Plast er på dagen med flere artikler om EPS og EPS-branchen.

Del:

I dag er der kommet nyt nummer af Magasinet Plast. Her kan man læse flere artikler med relevans for EPS-branchens medlemmer.

På side 8-9 er der en større rapportage fra lanceringen af EPS-recycles nye containerløsning til de danske genbrugspladser. EPS-branchen har tidligere dækket lanceringen med en billedrapportage.

På side 25 kan man læse om Miljø- og Fødevarerministeriets undersøgelse af EPS i Østersøen. Konklusionen var; “Ikke nær så meget EPS i Østersøen som ventet,” faktisk konkluderede undersøgelsen, at opgjort efter vægt, så udgjorde EPS under 1% af plasten i Østersøen, mens det udgjorde over 3% af den producerede plast i regionen. Samtidig konstaterede rapporten, at det er under 0,02% af den producerede EPS, som ender i Østersøen.  Her på siderne har vi også skrevet mere om rapporten.

På side 25 kan man ligeledes læse om EPS-branchens initiativ om obligatorisk Operation Clean Sweep og Good Manufacturing Practices.

Hvis du ikke har fået det nye nummer kan det findes elektronisk her.