Nyt faktaark om EPS-branchen #faktaomEPS

EPS-branchen har udgivet et faktaark om selve EPS-branchen. Faktaarket kan downloades som pdf.

Del:

Faktaarket kan hentes her.

Indeholdet af faktaarket kan læses nedenfor: (opdateret februar 2020 af hensyn til design). 

EPS – ekspanderet polystyren – er et let og miljøvenligt materiale bestående af 98% luft og 2% polystyren (plast). Det kendes i Danmark under varemærkenavnet Flamingo. EPS-branchen er en sektion under Plastindustrien i Danmark.

EPS-branchen repræsenterer de EPS-producerende virksomheder og den øvrige værdikæde, eks genanvendelsesvirksomheder, maskinproducenter, uddannelsesinstitutioner, konsulentvirksomheder, byggevirksomheder, producenter af EPS-beton og lokale håndværkere.

 

Om EPS –en intelligent udnyttelse af luft

EPS er en celleplast, som består af 98% luft. De resterende 2% er polystyren, som indkapsler luften. Det gør det muligt at udnytte luftens egenskaber på intelligent vis. Cellestrukturen og det høje luftindhold gør EPS til et letvægtsmateriale med enestående isolerings- og stødabsorberende egenskaber.

EPS har en høj trykstyrke, det afviser fugt, og det er nemt at håndtere. EPS spiller en vigtig rolle i vores dagligdag, hvad enten det er som en beskyttende emballage til skrøbelige genstande og fødevarer under transport, om det er som isoleringsmateriale i bygninger eller som beskyttelsesudstyr som cykelhjelme.

Efter brug er EPS 100% genanvendeligt. Når EPS genanvendes til produktion af nye materialer spares der 1,8 kg. CO2 pr. genanvendt kg. Hvis genanvendelse af EPS samtidig medfører et skift til CO2-neutral energi, så opnås en samlet reduktion i CO2-udledningen på over 5 kg pr. kg. genanvendt EPS. [1]

Komprimeret EPS kan sælges til genanvendelse for op mod 500 Euro pr. ton. EPS kan komprimeres med en faktor 40 eller mere.

EPS vejer betydeligt mindre end andre emballage-materialer såsom papir, pap, træ eller metal. Det betyder lavere CO2-emissioner og lavere transportomkostninger.

EPS har en bedre isoleringsværdi end traditionelle isoleringsmaterialer, dermed kan øget energieffektivitet opnås uden at gøre vægge tykkere. Det er nemt at bygge brandsikre konstruktioner med EPS, og fordi det er 98% luft bidrager det ikke til nedslidning af ansatte i byggeriet.

EPS er, som anden plast, en værdifuld ressource med unikke egenskaber. Når EPS benyttes korrekt, leverer det væsentlige bidrag til at løse samfundets udfordringer nu og i fremtiden.  Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet findes der ikke ”miljømæssigt bedre alternativer” tilgængeligt for alle anvendelser af EPS.

 

Om EPS-branchen

 

Branchens 15 fabrikker er spredt over hele Danmark og har ca. 500 medarbejdere og over 100 lokale håndværkere, ex. smede, elektrikere og værktøjsmagere tilknyttet. Branchens øvrige virksomheder har over 500 ansatte.

 

Dansk produktion understøtter over 1.000 arbejdspladser inden for internethandel, herunder fødevarekasser. Det anvendes som emballage for en lang række eksportvirksomheder og som isolering i byggeriet.

Dertil kommer, at fiskekasser af EPS er blandt de foretrukne løsninger, når dansk fisk eksporteres til hele verden. Dermed understøtter branchen en eksport på over 26 mia. kr. og ca. 16.000 arbejdspladser. [2]

Alt i alt understøtter dansk produktion af EPS over 30.000 arbejdspladser med en omsætning på langt over 50 mia. kr.

[1] CO2-emission og vandbesparelse forudsætter, at den genavendte EPS ikke erstattes med anden fossilopvarmning/afbrænding men af en CO2 neutral energi/varmekilde. Ses der alene på genanvendelse af EPS, så er gevinsten knap 2 kg. CO2. Genanvendes EPS i et lukket loop, hvor den opskummede EPS ikke skal komprimeres kan der spares yderligere knap 1 kg. CO2. https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/08/978-87-7038-094-2.pdf

[2] https://lf.dk/for-medlemmer/lf-business/2018/5-18/dansk-fiskeri-og-fiskeindustris-oekonomiske-fodaftryk

https://danishseafood.org/om-os/