Nyt faktaark om genanvendelse af EPS #faktaomEPS

EPS-branchen har udgivet et faktaark om genanvendelse af EPS. Faktaarket kan downloades som pdf.

Del:

Faktaarket kan hentes her.

Du kan læse indholdet af faktaarket nedenfor: (faktaarket er opdateret februar 2020 pga. design).

 • EPS – ekspanderet polystyren – er et let og miljøvenligt materiale bestĂĄende af 98% luft og 2% polystyren (plast). Det kendes i Danmark under varemærkenavnet Flamingo.
  • EPS er 100% genanvendeligt.
  • Polystyren (PS) er en polymer, der er fremstillet af styren, er et af de mest almindelige plastmaterialer, som anvendes. PS – og dermed EPS – er en termoplast, hvilket betyder, at den kan smeltes om efter oprindelig anvendelse og derfor nemt genanvendes.
  • Brugt EPS kan smeltes om til ny polystyrenrĂĄvare, og derfra omdannes til EPS eller til andre plastprodukter lavet af polystyren.
  • I EPS-branchen har vi siden 1995 haft vores egen genanvendelsesordning, og de danske producenter genanvender 100% af deres egen fejlproduktion.
  • Lovgivningen stiller en række relevante sikkerhedsmæssige krav, som gør, at noget EPS skal indsamles og genanvendes via kommunale genbrugspladser eller via genanvendelsesvirksomheder.
  • EPS bliver p.t. indsamlet til genanvendelse pĂĄ genbrugspladser i ca. en tredjedel af kommunerne, mens ca. en tredjedel af kommunerne har meldt ud, at de vil pĂĄbegynde at genanvende EPS. De resterende kommuner undersøger sagen.(1)
  • EPS indeholder 98%, derfor er det vigtigt, at det komprimeres decentralt, sĂĄ der ikke skal bruges unødige ressourcer pĂĄ at transportere luft. Heldigvis kan EPS nemt komprimeres med en faktor pĂĄ 40 eller mere.
  • Komprimeret brugt EPS sælges for 400-500 Euro pr. ton. (2) Til sammenligning koster det de danske kommuner mellem 2.000-2.826 kr. at eksportere husholdningsplast til Tyksland.(3)

  Produkter af EPS består typisk kun af EPS, hvilket gør det meget nemt at genanvende.

   

  Genanvendelse giver økonomisk god mening for de kommunale affaldsselskaber

  Der er ca. 450 kommunale genbrugspladser, hvoraf 72 allerede indsamler EPS separat. På de øvrige genbrugspladser indgår EPS i småt brændbart og energiudnyttes.

  DAKOFA vurderer, at der er 7.500 tons brugt EPS som indsamles, hvilket svarer til over 15 tons EPS pr. genbrugsplads.(4)

  Ved komprimering og genanvendelse kan genbrugspladsen reducere antallet af containertømninger med over 100. Der skal betales afgift til forbrændingsanlægget for den EPS, som fjernes fra småt brændbart. Derudover kan den komprimerede EPS sælges.

  Genbrugspladsen opnår dermed en årlig økonomisk forbedring på ca. 100.000 kr. En container, som komprimerer EPS, koster under 700.000 kr. Den kan altså tjenes hjem på få år.(5)

  Den vurderede CO2-besparelse på færre kørsler er ca. 100 tons pr. genbrugsplads, der komprimerer og genanvender EPS.

  Derudover opnås betydelige miljømæssige gevinster:

  “NĂĄr 1 kg. EPS genanvendes, spares 2 kg olie, over 5 kg COâ‚‚-emissioner og 46 liter vand”(6)

  Den miljømæssige gevinst pr. genbrugsplads, der indsamler EPS til genanvendelse frem for energiudnyttelse er:

  • 30 tons olie.
  • Over 37.500 kg. CO2-emission.
  • 690.000 liter vand.

  Miljømæssige gevinster, som er selvfinansierende.

   

  Kilder

  (1) https://www.dknyt.dk/artikel/103437/23-kommuner-indsamler-nu-flamingo-og-13-er-paa-vej. Den kommunale indsamling af EPS ændrer sig i hastigt tempo med stadigt flere som indsamler og/eller er på vej.

  (2) https://dakofa.dk/element/stort-potentiale-for-genanvendelse-af-eps/

  (3) https://ing.dk/artikel/ton-plastaffald-sendt-tyskland-koster-hovedstadskommunerne-2826-kr-227318

  (4) https://dakofa.dk/element/stort-potentiale-for-genanvendelse-af-eps/

  (5) Egne beregninger baseret på 450 euro pr. Ton brugt EPS, 420 kr. I forbrændingsafgift og 500 kr. pr. tømning. Beregningerne indgår I COWI og Aarhus Universitets rapport Survey of Polystyrene Foam (EPS and XPS) in the Baltic, s. 144. Rapporten er udarbejdet for Miljø- og Fødevareministeriet. I rapporten fra COWI opereres med emballage (5.900 tons) og byggeaffald (1.600 tons). Samt to komprimatorer. De er slået sammen i denne beregning. Det ændrer ikke på den overordnede konklusion.

  (6) CO2-emission og vandbesparelse forudsætter, at den genavendte EPS ikke erstattes med anden fossilopvarmning/afbrænding men af en CO2 neutral energi/varmekilde. Ses der alene på genanvendelse af EPS, så er gevinsten knap 2 kg. CO2. Genanvendes EPS i et lukket loop, hvor den opskummede EPS ikke skal komprimeres kan der spares yderligere knap 1 kg. CO2. https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/08/978-87-7038-094-2.pdf