Analyse: Bedre energimærker kan spare klimaet for næsten en million ton CO2 – hvert år

Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at husejerne kan spare klimaet for lige knap en million ton CO2 hvert år, hvis husenes energimærker bliver forbedret med bare et enkelt trin. EPS-isolering er en af de isoleringsmaterialer, som udleder mindst CO2 under produktionen, og giver derfor relativt størst klimagevinst. Samtidig er der god økonomi i energieffektivisering for den enkelte boligejer. Også her kan EPS give ekstra stor gevinst, da det ofte er en billigere løsning end traditionel isolering.

Del:

Dansk Byggeri har i deres analyse set på landets enfamiliehuse, og der er ingen tvivl. Energirenovering som isolering af lofter, gulve og mure, nye tætte vinduer og døre med videre er et stort plus for både pengepungen og klimaet.

Beregningen, der er lavet i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut, viser, at hvis alle enfamiliehuse får rykket deres energimærke ét skridt op fx fra energimærke D til C, vil det reducere udledningen af CO2 med 940.000 ton om året. Det svarer til ca. 3,3% af den reduktion af klimagasser, som Danmark mangler for at nå sit mål i 2030.

Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri siger:

– “Den enkelte husejer kan altså gøre en mærkbar forskel for miljøet ved at energirenovere, og det er samtidig en god forretning. Derfor bør der ikke være noget at betænke sig på.

Analysen viser samtidig, at hvis man hæver “energiklassen for samtlige enfamiliehuse med to energiklasser, vil man opnå en CO2 reduktion på ca. 1.600.000 ton årligt, svarende til ca. seks procent af den reduktion af klimagasser, som Danmark mangler for at nå målet i 2030.

God økonomi i energiforbedringer

I analysen henviser Dansk Byggeri til en analyse fra Copenhagen Economics, som påviser; “at en boligs energimærke påvirker salgsprisen positivt, selv når der tages højde for andre bolig- og
salgskarakteristika. Desto bedre energimærke desto højere boligpris. Den gennemsnitlige gevinst af at forbedre boligen bare én energiklasse er ca. 50.000 kr. Et G-mærket hus der forbedres til E (to klasser), kan således sælges 113.000 kr. dyrere end før renoveringen.

EPS-isolering er særlig interessant

Som udgangspunkt reducerer en liter olie, der anvendes til at lave EPS-isolering, behovet for at fyrre med olie med 200 liter. Dermed opnås en betragtelig reduktion i udledningen af CO2. Hver liter olie sparet betyder 3 kg. lavere C02-udslip. Så selvom der er begrænset energiforbrug ved produktion af EPS, så er det samlede miljøregnskab positivt, hvilket en række LCA’er og EPD’er viser.

-“Analysen er ganske interessant fra et EPS-perspektiv. Vi ved fra forskellige analyser, at produktion af EPS-isolering udleder relativt mindre CO2 end andre isoleringstyper,” siger Chresten Heide-Anderson, der er projektchef i EPS-branchen, han uddyber; “Det betyder, at den relative klimagevinst ved EPS-isoleringen som udgangspunkt er større end ved andre isoleringsmaterialer til samme isoleringsformål.

Tilsvarende ved vi, at EPS ofte er en billigere løsning end traditionelle isoleringsløsninger til samme formål, dermed bliver den økonomiske gevinst ved energiforbedringerne også relativt højere forklarer Chresten Heide-Anderson, som afslutter; “og når huset skal tages ned eller ombygges, så er EPS-isoleringen 100% genanvendelig.

Hvor det er billigst og klimamæssigt mest effektivt at energieffektivisere afhænger naturligvis af det konkrete hus. Her opfordrer Chresten Heide-Anderson til, at man ser på den tredobbelte bundlinje for energieffektivisering:

  1. Energieffektivisering
  2. Komfortforbedring
  3. Værdiforøgelse af huset.

Læs hele analysen her. Dansk Byggeri har ikke analyseret på de forskellige energieffektiviseringsmetoder.