Modernisering og udvidelse af EPS-genanvendelsesordning #faktaomEPS

EPS – ekspanderet polystyren – er et let og miljøvenligt materiale bestående af 98% luft og 2% polystyren (plast). Det kendes i Danmark under varemærkenavnet Flamingo.

Del:
 • EPS er 100% genanvendeligt, og derfor har EPS-branchen siden 1995 drevet branchens egen genanvendelsesordning, hvor medlemmer af EPS-branchen har taget brugt transportemballage af EPS tilbage til genbrug og genanvendelse.
 • Siden 1995 har ordningen sikret genanvendelse af ca. 18% af den producerede transportemballage og op mod 38% af den EPS transportemballage, som ikke er blevet eksporteret. (1) Den måde ordningen er organiseret på sikrer desværre ikke optimal genanvendelse af andre typer af brugt EPS.
 • Den brugte EPS-emballage er enten blevet granuleret og genbrugt i produktionen eller komprimeret og sendt til genanvendelse.
 • For hvert kilo EPS vi har genbrugt og genanvendt har vi reduceret udledningen af CO2 med over 5 kilo. Dermed har vi i gennemsnit reduceret CO2-udledningen med over 350.000 kilo om året, hvert år siden 1995.
 • Transportemballage udgør dog ikke en væsentlig del af produktionen af EPS. Den udgøres af isolering, anden emballage herunder fiskekasser af EPS, som også genanvendes i stort omfang. (2)
 • Siden 1995 er der sket en markant stigning i antallet af kommuner som indsamler EPS til genbrug. I 1995 var der ingen kommuner, som indsamlede EPS, mens tallet i 2015 var 8 kommuner. I 2018 var tallet steget til 17 og i januar 2020 indsamlede 30 kommuner, mens 17 kommuner har meldt ud, at de vil indsamle. Derfor forventer EPS-branchen, at EPS vil blive indsamlet i samtlige kommuner inden udgangen af 2021. (3)
 • Samtidig sker der i stigende grad indsamling af EPS fra erhvervslivet via komprimering og salg af den brugte EPS.
 • Denne ændring af indsamlingsmønstrene gør, at vi EPS-branchen ønsker at imødekomme kundernes ønsker samtidig med at vi sikrer øget genbrug og genanvendelse af EPS.
 • Samtidig vil der fra 2024 implementeres udvidet producentansvar for emballage. Der vil det være kunderne, som omfattes af ordningen, og derfor skal EPS-branchens løsning sikre, at kundernes behov ift. kommende lovgivning understøttes bedst muligt.

Derfor udvides og moderniseres ordningen fra marts 2020.

 • Helt præcist skal brugt EPS ikke længere returneres i branchens sække, men derimod skal det aftales mellem kunden og leverandøren, hvorledes EPS’en bedst kan returneres. Dermed sikres højere kvalitet i det indsamlede materiale.
 • Derudover udvides ordningen, således at branchens medlemmer fremover også har mulighed for at tage imod anden brugt EPS end blot transportemballage.
 • Branchens medlem laver individuelle aftaler med kunden om hvorledes dette sikres bedst og mest effektivt.
 • EPS-branchen vejleder og bistår erhvervslivet iøvrigt med at etablere effektive EPS-loops, således at EPS ikke blot er 100% genanvendeligt, men vi også sikrer, at det bliver genanvendt 100%. F.eks. har EPS-branchen indledt samarbejde med Region Nordjyllands Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark om øget genanvendelse af EPS. (4)
 • Kilder
 • (1) Egne beregninger baseret på indberetninger til ordningen.
 • (2) Se eks. https://eps-airpop.dk/2019/11/eps-fiskekassens-liv-fra-foedsel-til-grav-og-genopstandelse/ og https://www.tvmidtvest.dk/artikel/laver-fiskekasser-om-til-genbrugsplastik
 • (3) EPS-branchens optælling.
 • (4) Se eks. https://nben.dk/2019/02/nbe-og-eps-branchen-indleder-samarbejde & https://nben.dk/2019/07/foerste-moede-om-eps-loops-var-en-oejenaabner

 

DOWNLOAD