Velbesøgt årsmøde forbereder EPS-branchen på fremtiden

Den 5. marts afholdt EPS-branchen årsmøde i Taastrup. Det var et årsmøde præget af optimisme og fremgang, hvor de centrale aktører i den danske EPS-branche mødtes for at høre bl.a. oplæg om Industri 4.0.

Del:

Det var en veloplagt EPS-branche, der mødtes til årsmøde i torsdag d. 5.marts 2020. Branchen kunne fejre en række rekorder blev slået. Bl.a. er mængden af indkøbt EPS-råvarer steget med 4% til det det højeste niveau nogensinde, og samtidig branchen kunne også glæde sig over, at den nu repræsenterer hele EPS-værdikæden. Ikke mindre end fem nye medlemmer er kommet til siden sidste årsmøde – og flere af dem var med til årsmødet.

– ”Igennem årene har branchen været præget af konsolidering, så det er lidt uvant, at se en lang række nye ansigter,” siger Henrik Vasylyeva, formand for EPS-branchen og adm. direktør i Sundolitt. Han fortsætter;

– ”Samtidig har vi haft en meget lukket tilgang til omverdenen og ikke i tilstrækkelig grad fortalt om vores produkt. Det besluttede vi at ændre på sidste år – og vi har virkelig kunne mærke en forskel.

Det betyder, at der er sket en endnu større stigning i salget, da EPS-branchens medlemmer har været bedre til at producere tyndere produkter samtidig med, at man i branchen har haft succes med øget genanvendelse af eget affald og brugt EPS fra kunderne. Derudover kommer en stigning i indsamling af EPS til genanvendelse i kommunerne.

– ”Desværre opgør vi i Danmark ikke EPS til genanvendelse, derfor er der noget vurdering involveret. Det er dog helt sikkert, at der er sket markante stigninger i såvel den kommunale indsamling som vores medlemmers genbrug og genanvendelse af EPS. Det betyder, at produktionsstigningen er endnu større,” siger Chresten Heide-Anderson, der er projektchef i EPS-branchen.

EPS-branchen har tidligere været samlingssted for råvareproducenter og EPS-bearbejdende virksomheder, men i 2019 åbnede branchen op for, at også uddannelsesinstitutioner, genanvendelsesvirksomheder, EPS-beton producenter og andre tilknyttede virksomheder kunne blive en del af branchen.

– ”Vi besluttede, at vi ville samle hele værdikæden i EPS-branchen. Det var den bedste måde at sikre dialog med resten af samfundet. Og vi ville sikre os, at vi er den aktør, man er i dialog med, når gælder EPS – fra produktion, til byggeri og til uddannelse og genanvendelse. Det er i høj grad lykkedes,” forklarer Henrik Vasylyeva.

Ny tilgang har båret frugt

Sommeren 2018 ansatte EPS-branchen en projektchef, der skulle drive den mere udadvendte tilgang på vegne af branchen. Og den nye tilgang har båret frugt.

– ”Vi har kunnet konstatere, at vi har opnået betydelig større dialog med interessenter og medierne om EPS – og ikke mindst EPS’ens rolle i den cirkulære økonomi,” konstater Henrik Vasylyeva.

Den nyansatte projektchefen har i høj grad haft fokus på at formidle til bl.a. kommunerne, at EPS er 100% genanvendeligt.

– ”Det var desværre en udpræget myte, at EPS ikke kan genanvendes. Det gjorde at få kommuner indsamlede EPS, selvom det er 100% genanvendeligt. Det er der blevet rykket på i løbet af det sidste år. Så nu ender mindre brugt EPS i småt brændbart og mere indgår i den cirkulære økonomi. Og vi kan godt bruge EPS-affaldet i industrien. Og hver gang vi genanvender et kilo EPS i stedet for at brænde det af, så sparer vi over 5 kg. CO2”. uddyber Chresten Heide-Anderson.

EPS-branchen har derfor arbejdet målrettet på at finde samarbejdspartnere i det kommunale om øget genanvendelse af EPS.

– ”I slutningen af 2018 var der 17 kommuner, som genanvendte EPS. Nu er det ca. en tredjedel, som gør det. CA. tredjedel har meldt offentligt ud, at de vil gøre det – og resten er mere eller mindre i gang med at finde ud af, hvilken løsning, som passer bedst til dem. Så vi håber, at vi har alle kommuner med i år eller allersenest i slutningen af 2021.” afslutter Chresten Heide-Anderson.

Bestyrelsen

På årets generalforsamling var der genvalg til bestyrelsen, som består af Henrik Vasylyeva, formand for EPS-branchen og adm. direktør i Sundolitt; Karl-Erik Olesen, næstformand og adm. Direktør i BEWiSynbra Danmark; og Jan-Erik Engebretsen, bestyrelsesmedlem og salgsdirektør Byg-Norden i Jackon.