#FaktaomEPS: Kommunal genanvendelse i Danmark – september 2021

Endnu mere indsamling af EPS i danske kommuner. Snart kan over 70% af danskerne aflevere EPS, også kendt som Flamingo, til genanvendelse.

Del:

Endnu mere indsamling af EPS i danske kommuner. Senest er bl.a. Haderslev kommet med, så det samlede tal er nu 38 kommuner. Disse kommuner dækker affaldshåndtering for over 46% af danskerne. Derudover har 20 kommuner konkret bekræftet overfor EPS-branchen, at de er på vej med indsamling af EPS via genbrugspladser. Det betyder, at 58% af kommunerne har bekræftet, at indsamling af EPS via genbrugspladser er den rette vej at gå. Tilsammen håndterer de 58% kommuner affaldet for over 70% af danskerne.

Udover de 57 kommuner som enten er i gang eller som er på vej, så er EPS-branchen i dialog med yderligere 20 kommuner, som undersøger konkrete løsninger om indsamling af EPS til genanvendelse.

Om kortet

Kommuner som indsamler EPS er markeret med grøn.

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og de kommuner, som er på vej til at genanvende indgår med blå.

Om Kommunale genanvendelse af EPS

EPS – ekspanderet polystyren – er som bekendt 100% genanvendeligt. I EPS-branchen genanvender medlemmerne stort set 100% af eget EPS-affald fra produktionen, hvilket betyder betragtelig økonomiske og klimamæssige besparelser. For hvert kilo EPS vi genanvender i produktionen, så undgår vi over 3 kilo CO2-udslip – i forhold til, at affaldet blev energiudnyttet. Derfor har vi i branchen også siden 1995 taget EPS affald tilbage fra de af vores kunder, som har kunnet returnere ren, hvid EPS, som kunne indgå i direkte i produktionen. Hver gang vi har kunnet genanvende et kilo EPS, så har undgået 3 kilo CO2-udslip – i forhold til, at affaldet blev energiudnyttet.

Men det er ikke al EPS, som kan genanvendes direkte i produktionen. Dels fordi opskumningsprocessen kræver, at der kommer ny råvarer ind i produktionen for at sikre kvaliteten af produktet, og dels fordi det kun er egne materialer, der kan genanvendes direkte i produktionen – ellers er der ikke den fornødne sporbarhed. Derfor arbejder EPS-branchen for, at al den EPS, som vi ikke selv kan direkte genanvende bliver indsamlet, for det kan al sammen omsmeltes til ny polystyrenråvarer, som igen kan blive til ny EPS-råvarer. Det kræver, at EPS kan afleveres på genbrugspladsen i kommunerne, for det er det optimale sted for borgerne at aflevere det. Samlet set sparres der i produktionen og i forhold til energiudnyttelse 5 kilo CO2 for hvert kilo EPS, som vi genanvender. Kan vi genanvende EPS’en direkte i produktionen er CO2-besparelsen på 6 kilo.

EPS-branchen har gennemgået alle kommuner og affaldsselskabers hjemmesider for at se om de indsamler EPS til genanvendelse. To gange om året gennemgås alle kommuner, som ikke indsamler for at se om de er gået i gang. Derudover opdateres kortet, når EPS-branchen bliver orienteret om indsamling af EPS i forskellige kommuner.