Strandby Havn etablerer EPS-genbrugsplads

Som et led i den grøn omstilling etablerer Strandby Havn en genbrugsplads, hvor det bl.a. bliver muligt at sikre indsamling og genanvendelse af EPS, også kendt som Flamingo.

Del:

I Strandby har de fået en rigtig godt ide. Strandby Havn har nemlig etableret en genbrugsplads.

Havnen har nemlig pligt til at tage imod affald fra de skibe, som anløber havnen. Den har således pligt til at indsamle og bortskaffe dette affald på miljømæssig forsvarlig måde. Det har man i Strandby løst ved at etablere en særskilt genbrugsplads, hvor alle typer af affald kan afleveres, fra pap og papir til farligt affald – og eftersom flere af virksomhederne også har store mængder af EPS, også kendt som Flamingo, så tager havnens genbrugsplads også hånd om dette.

”Vi har i forvejen pligt til at modtage erhvervsaffald fra de fartøjer, der anløber havnen, så vi finder det naturligt at tage næste skridt og tilbyde samme mulighed for virksomhederne på havnen og i nærområdet. På den måde kan vi være med til at styrke den grønne omstilling,” udtaler havnechef Christian Heidemann Andersen i en pressemeddelelse.

”Det er visionært af Strandby Havn at bygge et anlæg med så stor fokus på affaldssortering til direkte genanvendelse, det er ikke set tidligere i Danmark,” udtaler RecyclePit´s direktør Lars Steffensen i samme pressemeddelelse. Det er RecyclePit, som har leveret løsningen til EPS, anden plast og pap til Strandby Havn.

Erhvervsvirksomheder har pligt til at kildesortere affald, så det gør man allerede i dag. Derfor kan genbrugspladsen på Strandby Havn fungere som en selvbetjeningsløsning, hvor virksomheder kan tegne abonnement og få et adgangs- og veje kort. Herefter kan man selv veje, registrere og aflevere sit affald i de respektive containere.

“EPS er et 100% genanvendeligt materiale, og det er rigtig godt for miljøet og klimaet at indsamle til genanvendelse i stedet for forbrænding, hvilket iøvrigt også reducerer CO2-udslippet betragteligt. Produktet har blot den store udfordring, at det består af 98% luft og 2% polystyren – så det fylder voldsomt, vejer intet – og dermed er det svært at få indsamling og bortskaffelse til genanvendelse, gjort rentabel,” skriver Peter Jakobsen fra WasteApp på LinkedIn. Hos WasteApp har de fulgt projektet nøje.

“Fra EPS-branchens side er vi naturligvis glade for at endnu flere får øjnene op for, at brugt EPS er en værdifuld ressource i den cirkulære økonomi. Derfor er vi glade for, at man hos Strandby Havn har tænkt EPS med ind i løsningen allerede fra starten af projektet og dermed sikret en korrekt håndtering,” siger Chresten Heide-Anderson, projektchef i EPS-branchen – en del af Plastindustrien.

Komprimering er løsningen

Løsningen på de lokale virksomheders udfordringer med EPS var ligetil. Strandby Havn indkøbte en komprimator, som kunne håndtere de enorme mængder af EPS-fiskekasser, som de lokale virksomheder håndterer. Det sikrer en markant bedre økonomi kombineret med, at løsningen er miljømæssig optimal, da den indsamlede EPS nu bliver genanvendt.

Havnens genbrugsplads skaber synergier, så det i stedet for at hver enkelt virksomhed skal have hver deres løsning med begrænsede mængder, så får man samlet det hele i en løsning, så store mængder håndteres effektivt.

Genbrugspladsen sikrer et effektivt indsamlingstilbud til en lang række af affaldsfraktioner, og dermed skabes der et solidt bæredygtigt fundament med øget genanvendelse af al affaldet fra virksomhederne på Strandby Havn.