Brandsikre eksempler

Erhvervs- og Byggestyrelsen har anvist en række eksempler på brandsikker anvendelse af EPS-isolering i byggeriet.

Del:

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (EBB) udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen indeholder en række eksempler på, hvordan anvendelsen af EPS-isolering kan opfylde de brandtekniske funktionskrav i BR 08.

I det følgende er retningslinierne fra EBB angivet med kursiv.

Brandklasse F

EPS tilhører brandklase F, og det falder derfor ind under isoleringsmaterialer, der ikke opfylder kravene til materialeklasse D-s2,d2 (Klasse B materiale)*. Det er afgørende for retningslinierne for udførelse af beskyttende beklædninger.

Etageadskillelser

EPS kan anvendes ovenpå etage-adskillelser, som er mindst bygningsdel REI 60 A2-s1,d0 (BS-bygningsdel 60) – eksempelvis ovenpå et dæk af beton eller letbeton, dog med hensyntagen til de generelle regler for gulvbelægning.

Ydervægge

EPS kan anvendes i vægge, hvis isoleringsmaterialet på begge sider af en lodret bygningsdel er afdækket med mindst bygningsdel klasse REI 30 A2-s1,d0 (BS-bygningsdel 30) – eksempelvis EPS afdækket af murværk eller letbeton i en sådan bygningsdel.

 

 

 

 

Tagkonstruktioner

EPS kan anvendes i tagkonstruktioner, såfremt den underliggende del af tagkonstruktionen er mindst bygningsdel klasse REI 30 (BD-bygningsdel 30) – eksempelvis EPS som tillægsisolering ovenpå eksisterende tag, der opfylder REI 30 kravet, dog med hensyntagen til de generelle regler
for tagdækning.

 

 

Terrændæk

EPS kan frit anvendes i terrændæk og krybekælderdæk uden særlig beskyttelse, dog med hensyntagen til de generelle regler for gulvbelægning.

Højst 9,6 meter over terræn

EPS kan anvendes i bygninger, hvor gulv i øverste etage er højst 9,6 meter over terræn,
når:
– isoleringsmaterialet er afdækket med mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0
(Klasse 1 beklædning) langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden
af en vandret eller skråtstillet bygningsdel – eksempelvis EPS beklædt med gipsplader i vægge og lofter og med stålplader kombineret med gipsplader på undersiden af et tag, og i tag desuden med
hensyntagen til de generelle regler for tagdækning.

eller

– isoleringsmaterialet er afdækket med mindst bygningsdel klasse EI 30 (BDbygningsdel 30) langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel – eksempelvis EPS i en træskeletvæg med beklædninger af 2 lag gipsplader, eller i et loft eller et tag med beklædninger af 2 lag gipsplader på undersiden.

Højst 5,1 meter over terræn

Ifølge EBB gælder desuden, at EPS-isolering ikke bør anvendes i bygninger, hvor højde til gulv i øverste etage er mere end 5,1 m over terræn, og som har bærende konstruktioner, der ikke er udført af mindst materiale klasse A1 eller materiale klasse A2-s1,d0 (ubrændbart materiale)
– eksempelvis kan EPS ikke anvendes i sådanne bygninger, når de bærende konstruktioner er af træ.

Tekniske specifikationer for EPS-isolering

EPS 60 EPS 80 EPS 150 EPS 250
Varmeledningsevne λDeklareret W/mK 0,041 0,038 0,036 0,034
Trykstyrke – korttid kN/m2 > 60 > 80 > 150 > 250
Densitet Kg/m3 ca. 13 ca. 16 ca. 25 ca. 35

Færre tunge løft

Den lette EPS-isolering reducerer antallet af tunge løft betydeligt sammenlignet med andre trykfaste isoleringsmaterialer.

Eksempel – udlægning af 300 mm isolering på 1000 m2 

EPS 6o med densiteten 13 kg/m3 vejer 3.900 kg.

Anden trykfast isolering med fx densiteten 100 kg/m3 vejer 30.000 kg.

Med EPS-isolering er der ved udlægning af 1000 m2 således sparet håndtering af i alt 26.100 kg.

 

 

* De brandtekniske klasser er de nye fælleseuropæiske brandtekniske klasser. I denne artikel er de hidtidige danske klasser anført i parentes efter de europæiske klassebetegnelser.