Må ikke øge brandrisikoen

Set ud fra et brandteknisk synspunkt er det afgørende, at EPS-isoleringen er beskyttet med en korrekt afdækning.

Del:

En brand kan kun opstå og udvikle sig, hvis tre faktorer er til stede: Der skal være brændbart materiale, ilt og en energikilde, som kan antænde materialet. Normalt er der rigeligt med brændbart materiale i bygninger, og via luften er der også altid ilt til stede. Den tredje faktor – antændelsesenergien – kan eksempelvis være en glød eller en kortslutning i de elektriske installationer. Eller en igangværende
brand i bygningen – den situation, som er mest relevant, når vi taler om brandrisikoen ved EPS-isolering.

Fjern én af faktorerne

Hvis man kan udelukke eller delvis udelukke bare én af de tre faktorer, kan en brand ikke opstå eller udvikle sig. I traditionelt byggeri er det umuligt at gøre noget ved ilten, da den jo altid er til stede i luften omkring os. Og en igangværende brand vil udvikle sig, indtil redningsmyndigheder opnår kontrol over den. Eneste mulighed er derfor at fokusere på det brændbare materiale – i dette tilfælde EPS-isoleringen i bygningen. Hvordan kan man på forhånd sikre, at en igangværende brand bliver forhindret eller forsinket i at komme i kontakt med EPS’en, så den ikke bidrager til udbredelse af branden?

Kritiske temperaturer

Et materiale selvantænder, når temperaturen når et såkaldt kritisk niveau. Den kritiske temperatur for EPS-isolering er ca. 450°C. Tilsvarende selvantænder træ ved omkring 300°C og papir ved ca. 233°C. I en brandsikker bygningsdel må intet materiale udsættes for kritiske temperaturer, som betyder øget risiko for at en brand opstår eller næres, så personer i bygningen ikke kan nå at komme ud af bygningen indenfor de af myndighederne fastsatte acceptable tidsrum.

Brandsikker afdækning

Det drejer sig således om at benytte EPSisolering, så materialet ikke når den kritiske temperatur indenfor de fastsatte tidsrum. Løsningen er derfor at benytte brandhæmmende materialer i accepterede dimensioner til afdækning af EPS-isoleringen. Hvis EPS-isolering i overensstemmelse med Bygningsreglementet eksempelvis er afdækket med to lag 13 mm gipsplader, har prøvninger vist, at EPS efter ti minutters brand højst vil nå en temperatur på under 100°C, og afdækningen kan dermed give den ønskede beskyttelse.