Lavenergihuse kan bygges i højt tempo

Del:

Hos Dagens Byggeri kan man læse, at Sundolitt ikke længere vil nøjes med at levere materialer. Virksomheden vil fremover fokusere på udvikling og produktion af hele byggeløsninger. Derfor har virksomheden fået bygget et hus, hvor EPS udgør isoleringen i hele klimaskærmen.

“- Der er tale om et byggesystem der består af byggeklodserne Sundolitt KUB, Sundolitt Funderingssystem samt det nye isoleringsprodukt Sundolitt Climate, der isolerer 20 procent bedre end hidtil anvendte EPS-produkter, forklarer Sundolitts administrerende direktør, Carsten Hoeck.”

Carsten Hoeck forklarer til avisen, at man nøje har “registreret tidsforbruget under opførelsen. Når vi efterfølgende får renset tallene for den tid, der er brugt til indlæring og udvikling, forventer vi at have et system, som markant vil reducere den samlede byggetid. ” Derudover kan han oplyse, at selvom der er rent økonomisk er “røget en halv snes procent mere på totalregningen for huset i forhold til et tilsvarende hus efter de gældende energirammer for normalbyggeri. Merprisen modsvares imidlertid af en markant besparelse på varmeregningen. I demonstrationshuset på 185 kvadratmeter og med nuværende energipriser forventes besparelsen at blive på omkring 10.000 kroner årligt. ”