EPS nu også som udvendig facadeisolering

Nemmere og billigere at isolere udvendige husfacader med EPS plader, efter at brandkravene til facadeisolering i Danmark nu er harmoniseret med reglerne i vore nabolande.

Del:

EPS plader kombineret med slidstærkt og brandsikkert pudslag udgør et energieffektivt facadeisoleringssystem, som fremover bliver lettere at anvende i Danmark.

EPS facadeisolering må i henhold til nye brandsikringsregler benyttes til udvendig isolering af enfamiliehuse og helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse i højst 2 etager med ydervægge af letbeton, beton eller murværk.

Længe undervejs

’Vi har gennem mange år som branche kæmpet for at gøre det lettere at anvende EPS som udvendig facadeisolering i Danmark. Og med myndighedernes udsendelse af de nye retningslinjer for brandsikring af vore bygninger, er det endelig lykkedes’, udtaler Jørgen Hindse, formand for EPS Industrien i Danmark.

Hidtil har særlige danske brandregler gjort det næsten umuligt at benytte EPS plader til udvendig isolering af bygninger, som det i mange år har været kendt fra fx Norge og Sverige. Men nu hvor Danmark har harmoniseret brandkravene på facadeisolering til én-familiehuse med brandkravene i landende omkring os, åbner det op for anvendelsen af metoden her i landet.

De nye regler trådte i kraft, samtidig med at Energistyrelsen i midten af maj udsendte de nye retningslinjer i en ny revideret ’Eksempelsamling til brandsikring af byggeri 2012’ – en vejledning til BR 2010.

Konkurrencedygtigt alternativ

De gamle danske brandkrav betød store ekstraomkostninger ved brug af EPS sammenlignet med andre typer facadeisolering. Dermed udgjorde reglerne en økonomisk barriere for anvendelsen af
EPS facadeisolering i Danmark, som det blandt andet kendes fra vore nordiske nabolande.

’Med de nye regler bliver EPS facadeisolering fremover et absolut konkurrencedygtigt alternativ i allerede kendte facadeisoleringssystemer til enfamiliehuse, og det kan komme de mange boligejere til gode, der endnu ikke har energirenoveret deres huse’, fastslår Jørgen Hindse.

Svensk standard

De nye danske brandkrav er i øvrigt identiske med de krav, som i mange år har vist sig at være fuldt tilstrækkelige til sikker anvendelse af EPS plader til facadeisolering i Sverige.

Artiklen er en del af serien om EPS som udvendig facadeisolering