EPS på fremtidens facader

Vigtigt at holde fokus på korrekt og sikker montering af EPS facadeisolering

Del:

Mange facader og vægge er allerede i dag isoleret med EPS monteret inde i brandsikre bygningskonstruktioner som eksempelvis murværk eller betonvægge.

Med den nye eksempelsamling er det nu også muligt at isolere med EPS uden på facader, blot isoleringen sker med omtanke og med fokus på brandsikring og facadeoverfladens holdbarhed.

Brandsikring er vigtig

Eksempelsamling til brandsikring af byggeri 2012 tager afsæt i BR2010’s bestemmelse om, at alle bygningsdele skal udføres, så personer der opholder sig i en brændende bygning kan bringe sig i
sikkerhed, og så redningsberedskab har mulighed for at udføre redning og slukning. Desuden påpeges vigtigheden af, at isoleringsmaterialer bliver anvendt på en sådan måde, at det ikke medfører øget brandrisiko.

100% afdækning

En hovedregel ved montering af EPS isolering uden på facader er, at materialet bliver afdækket langs alle bygningsdelenes flader, så EPS pladerne ingen steder er blotlagte.

Navnlig er afdækningen vigtig langs bygningsdelenes kanter og langs åbninger i bygningsdelene – fx langs sokkel og langs åbninger til vinduer og døre, men også ved udtag til ventilation mv.

På byggepladsen

På byggepladsen er det som hidtil vigtigt at udvise omtanke og sund fornuft ved håndtering af EPS isoleringsmaterialer, som endnu ikke er inddækket. Det gælder også oplagret materiale, der  endnu ikke er monteret. Eksempelvis kan det være hensigtsmæssigt, at EPS pladerne løbende afdækkes under byggeprocessen. Desuden bør man være opmærksom på at undgå evt. mulige  antændelseskilder på byggepladsen.

 

 

 

Artiklen er en del af serien om EPS som udvendig facadeisolering