Efterisolering sparer energi, skaber job og gavner miljøet!

Del:

Af Karsten Sjørup Knudsen,
formand for EPS industrien i Danmark

Krisen i byggeriet har haft alvorlige konsekvenser for beskæftigelsen i byggefagene. Både Dansk Industri og Dansk Byggeri har løbende opfordret stat, regioner og kommuner til at bruge penge på bygge- og anlægsopgaver, fordi det gavner samfundet på lang sigt.

De offentlige budgetter er stadig pressede, men investeringer i eksempelvis efterisolering af ældre bygninger vil reducere varmeforbruget væsentligt og dermed de løbende driftsomkostninger fra dag ét.

Når investeringen efter en relativ kort årrække er tjent hjem, vil der så yderligere være permanente besparelser, som direkte forbedrer kommunernes, regionernes og statens bundlinjer på den lange bane. Væsentlige sidegevinster er også, at det samtidigt skaber arbejdspladser i en trængt byggebranche.

Dermed får kommunerne med det samme øgede skatteindtægter, og endelig bliver miljøet øjeblikkeligt skånet for masser af CO2.

Energiforbruget i vore bygninger udgør  omkring 40 pct. af det samlede energiforbrug. Heraf går hele 60 pct. til opvarmning! Derfor er effektiv varmeisolering noget, der virkelig batter!

Selvom nybyggeri fremover bliver energieffektivt isoleret, bliver bygningsmassen blot fornyet med ganske få procent hvert år. Der ville således gå mange år, før danske bygninger energimæssigt blev opgraderet til et tilfredsstillende niveau, hvis det alene skulle ske gennem bygningsfornyelser.

Mindst 80 pct. af de bygninger, vi bruger i dag, vil også blive benyttet om 20 år. Og fra mange af disse fosser varmen ud gennem dårligt isolerede mure og tage.

Mange husker sikkert et tv-nyhedsindslag for nogle år siden, der viste opsigtsvækkende termografiske billeder af blandt ndet offentlige bygninger. Ja, selv Christiansborg stod nærmest i »flammer«!

Klimafagligt er der enighed om, at isolering er den mest effektive metode til at minimere bygningers energiforbrug, og samtidig den mest lønsomme og hurtigste vej til reduktion af CO2-udslippet.

Danske producenter af isoleringsmaterialer udvikler hele tiden nye materialer og byggeløsninger, som kan benyttes til efterisolering. Det er lavteknologiske løsninger, som hurtigt kan gennemføres, og som de offentlige bygherrer – og miljøet – har stor fornøjelse af langt ud i fremtiden.

Vi er klar, og det samme er også de rigtigt mange håndværkere, som stadig mærker alvoren af de seneste års dramatiske nedgang i nybyggeriet.

Offentlig og privat efterisolering, ligger således lige til højrefoden og et sikkert hattrick: Øjeblikkelig økonomisk gevinst, øget beskæftigelse og bedre klima!

Energi der er sparet, er både den billigste og mest bæredygtige form for alternativ energi!