Sikkert og billigere byggeri med intelligente regler

Formanden for EPS-sektionen og adm. direktør i Sundolitt A/S Karsten Knudsen skriver: 'Hvis Danmark skal kunne nå sine mål med at nedbringe CO2-udslippet, og kommunerne skal realisere de klimamålsætninger, de har forpligtede sig til, kræver det, at vi bygger mere klimavenligt i fremtiden.'

Del:

Hvis Danmark skal kunne nå sine mål med at nedbringe CO2-udslippet, og kommunerne skal realisere de klimamålsætninger, de har forpligtede sig til, kræver det, at vi bygger mere klimavenligt i fremtiden. For hvis vi isolerer bedre, er der store muligheder for energibesparelser til gavn for den enkelte boligejers pengepung, men også til gavn for klimaet og miljøet.

Når man isolerer bedre og opfører lavenergibyggeri, bliver selve byggeriet dyrere. Selvom man på sigt sparer penge på et mindre energiforbrug, er opførelsesomkostningerne noget højere end ved almindeligt byggeri. Men desværre har vi også nogle danske særregler på brandområdet, som fordyrer byggeriet endnu mere.

LÆS MERE: Konference sætter fokus på fordelene ved moderne isolering

Da Produktivitetskommissionens i sin tid gennemgik reguleringen for de enkelt brancher, påpegede de, at de danske særregler på brandomra?det medvirker til at påvirke produktiviteten negativt. Det har fået regeringen til at nedsætte et arbejde på tværs af de involverede ministerier, der skal se på hvordan, der indføres nogle mere intelligente brandkrav.

Som reglerne er indrettet i dag, favoriserer man desuden de traditionelle isoleringsløsninger, og gør det besværligt at anvende alternative materialer som for eksempel EPS, der også er kendt som flamingo. Det skader konkurrencen og betyder, at det er endnu dyrere at opføre byggeri i Danmark, end det burde være.

Mindre bureaukratisk

Hensynet til sikkerhed er naturligvis en helt afgørende faktor, og som producent af isoleringsmateriale mener jeg, at vi skal opretholde høje brandkrav til byggeri. Men det er for eksempel ikke nødvendigt at have de samme fordyrende foranstaltninger i en lagerbygning, som der skal være i et plejehjem, hvor det kan tage længere tid at evakuere brugerne.

I Plastindustriens EPS-sektion er vi er derfor enige med regeringen og Produktivitetskommissionen om, at der bør indføres nye intelligente brandkrav.

Efter vores vurdering kan reglerne udformes klogere, mere fleksibelt, mindre bureaukratisk og bringes på linje med vores nabolande. Dermed vil det blive billigere at bygge nyt og klimavenligt, uden det øger brandrisikoen.

Alt dette vil vi gerne sætte mere fokus på, og vi afholder derfor en konference den 28. maj i Industriens Hus, hvor alle med interesse i sagen er velkomne til at deltage og give deres besyv med.