Konference satte fokus på fremtiden for klimavenligt byggeri

Del:

Omkring 75 sagkyndige var mødt op torsdag den 28. maj, da EPS-sektionen under Dansk Industris Plastindustri havde inviteret til konferencen ”Klimavenligt byggeri – med moderne byggematerialer”. Baggrunden for konferencens tilblivelse skal findes i det enorme klimapotentiale, som findes inden for byggeriet.

Blandt dagens oplægsholdere var formanden for Folketingets Miljøudvalg, Lone Loklindt (RV), som midt i sin påbegyndte valgkamp slog følgende fast:

–  Det er ikke kun de store virksomheder, der er pålagt CO2-kvoter, der skal bidrage til et bedre klima. Når man bygger, skal man i fremtiden tænke klimaet langt bedre ind i hele processen, ligesom vi skal investere i energirenoveringer af vores boliger.

Lone Loklindt (RV) hev tid ud af en travl valgkampskalender til at deltage i konferencen.

Potentialet for reduktion af energiforbruget er stort

Forinden havde chefkonsulent Renato Ezban og civilingeniør Morten Buus fra Energistyrelsen præsenteret henholdsvis den nuværende regerings energirenoveringsstrategi og vejledningsindsatsen på bæredygtighedsområdet.

Med udgangspunkt i energirenoveringsstrategien sage Renato Ezban:

Hvis man skal reducere energiforbruget i bygninger i 2050, skal man have fokus på de eksisterende bygninger, da hovedparten af de bygninger, der eksisterer i dag, også vil være i brug i 2050. Skønsmæssigt vil 80 – 85% af det samlede energiforbrug i bygninger i 2050 finde sted i de bygninger, der også eksisterer i dag. Beregninger udført i forbindelse med energirenoveringsstrategien viser, at strategiens initiativer medfører, at vi kan reducere energiforbruget i eksisterende bygninger med 35 % frem mod 2050.

På agendaen var også en gennemgang af den eksisterende lovgivning vedr. brandsikring af bygninger ved civilingeniør Sune Nygaard fra Grontmij.

Særregler på brandområdet blokerer for energibesparelser

Konferencens vært, formand for EPS-sektionen Karsten Knudsen, glæder sig over den store interesse for konferencen.

– Det er vigtigt, at vi i byggebranchen diskuterer, hvordan vi sammen kan være med til at reducere energiforbruget. Vi skal dele vores viden og udbrede kendskabet til moderne og klimavenlige byggematerialer som fx EPS-isolering, siger Karsten Knudsen.

Selvom fremtiden ser lys ud for klimavenligt byggeri, findes der dog stadig barrierer, der forsinker udviklingen. Det er bl.a. de nuværende danske særregler på brandområdet, der favoriserer traditionelle isoleringsløsninger og besværliggør og fordyrer anvendelsen af moderne og mere klimavenlige isoleringsmaterialer.

– Rammebetingelser er enormt vigtige for, at de moderne byggematerialer kan udbredes, og vi kan få mere klimavenligt byggeri. Jeg synes, det var rigtig godt, at vi mulighed for at debattere bl.a. brandkrav på konferencen, afslutter Karsten Knudsen.