Debat: Det bliver nemmere at bygge

I et debatindlæg i Jyllands-Posten skriver Henrik Vasylyeva, formand for Plastindustriens EPS-sektion, at det nu bliver nemmere at bygge. Det skyldes, at Folketinget netop har vedtaget en ny byggelov, der sikrer en mere effektiv byggesagsbehandling og samler brandreguleringen ét sted, mod to steder i dag.

Del:

Nedenstående er bragt som et debatindlæg i Jyllands-Posten den 24. april:

Den danske byggebranche har haft trange kår som følge af finanskrisen og økonomisk afmatning. Samtidig har den lovgivning, der regulerer byggeriet, medført nogle besværlige godkendelsesprocesser og unødvendigt bureaukrati.

Det er derfor til stor nytte, at Folketinget netop har vedtaget en ny byggelov, der sikrer en mere effektiv byggesagsbehandling og samler brandreguleringen ét sted, mod to steder i dag.

Den nye lov vil kort sagt gøre det nemmere og billigere at bygge i Danmark. Og det vil sætte sit positive præg på produktiviteten i byggebranchen. Samtidig betyder loven, at det bliver nemmere at få godkendt nye og mere innovative byggematerialer, hvilket både kan fremme det klimavenlige byggeri og arbejdsmiljøet.

Reglerne har hidtil indirekte favoriseret traditionelle isoleringsmaterialer, da det har været svært at få godkendt nye materialer eller konstruktioner.

Det har været medvirkende til at stække konkurrencen i markedet, da det har været både besværligt og tidskrævende at få godkendt det materiale, vi f.eks. producerer (EPS) på trods af, at det er en energieffektiv og klimavenlig isoleringsløsning.

Konkurrence og vækst styrkes

Med den nye byggelov får vi styrket konkurrencen og væksten i branchen, og vi kommer af med nogle af de tunge bureaukratiske processer i forbindelse med byggesagsbehandling.

Der vil f.eks. ikke længere være fordyrende barrierer som forskellige bygge- og dokumentationskrav kommunerne imellem, der i dag ofte arbejder med forskellige retningslinjer.

Det betyder eksempelvis, at hvis et typehusfirma én gang har fået godkendt en række forhold vedrørende en konstruktion, vil de samme forhold kunne godkendes, hvis samme konstruktion opføres i en anden kommune. Og det er en kæmpe lettelse, at byggeriet nu kun skal godkendes ét sted.

Loven vil desuden gøre det meget nemmere for hele byggebranchen at bygge med energieffektive og moderne isoleringsmaterialer. Fremover vil det være fagspecialister med fingeren på pulsen, der afgør anvendelsen af tekniske løsninger i forbindelse med byggeri. Denne afgørelse har indtil nu ligget hos kommunerne, som ikke altid besidder de nødvendige kompetencer og vidensniveau.

40 pct. af danskernes energiforbrug går til opvarmning af bygninger, så der er behov for energieffektive løsninger. Med den nye byggelov bliver det altså nemmere at tænke bæredygtigt, hvilket vil få positiv effekt på klimaet, miljøet og danskernes pengepung.

Politikere får ofte skæld ud. Men det store flertal i Folketinget, med bygningsminister Hans Christian Schmidt i spidsen, der har gennemført denne lov, fortjener ros og skal have tak. De nye regler vil gøre en stor forskel.