Kommuner har ikke overblik over radon i skoler og daginstitutioner

“Flere af de mest radonbelastede kommuner tjekker ikke, om der er sundhedsskadelige mængder radon i deres bygninger.” Det skriver DR Nyheder.

Del:

I nyheden kan man bl.a. læse, at alle landets kommuner et brev for seks år siden modtog et brev fra den daværende regering, samt at det i brevet blev det indskærpet, at kommunerne hver især har pligt til at sikre et godt indeklima i kommunale bygninger som skoler og daginstitutioner.

DR Nyheder citerer Kaare Ulbak, der har været leder og chefkonsulent i Statens Institut for Strålehygiejne. Kaare Ulbak har igennem næsten 40 år forsket i radon. Han forklarer til DR, at der ellers er god grund til at holde øje med radonniveauet i bygninger, for som han fortæller “når man indånder radon, får man det ned i lungerne, hvor det kan sætte sig og dermed bestråle lungevævet, og det giver en risiko for, at man senere i livet kan få lungekræft, siger han.”

Det er nemt at forebygge radon i nybyggerier, det kan for eksempel gøres via den radonplade, som EPS-branchen i fællesskab har udviklet – og som nemt kan kombineres med EPS-terrændæk. Man kan læse mere om EPS-branchens radonplade her.

Det er dog ikke kun forskerne, som anbefaler fokus på radon, faktisk har det været et krav, at radon i nybyggerier skal forebygges siden 2010. I Bygningsreglement 2018 kan man læse ”Bygningsreglementet angiver krav til et maksimalt radonindhold i indeluften på 100 Bq/m3 for nybyggeri, hvor personer opholder sig. Dette krav, som har været gældende siden 2010, skal være opretholdt i hele bygningens levetid.” Det betyder, at nybyggeri med for højt radonniveau kan blive mødt med store efterregninger, når fejlen skal udbedres – og det er bygherres ansvar.

Det er en af årsagerne til, at Statens Byggeforskningsinstitut anbefaler i anvisning 233: ’… at forberede et suglag under terrændækket. Et suglag gør det muligt at imødekomme et eventuelt fremtidigt behov for at reducere radonindholdet i indeluften til et lavere niveau, bl.a. i de tilfælde, hvor det har vist sig, at konstruktive tiltag ikke er tilstrækkelige.’ Tilsvarende anbefalinger kan findes hos BYG-ERFA. Såvel SBi som BYG-ERFA er en del af det man kalder ”Alment teknisk fælleseje”.