Sammenpresset EPS i Tårnby sparer CO2 og penge

DKnyt har skrevet om indsamling af EPS på genbrugsstationen i Tårnby. Miljøstyrelsen har nemlig udgivet en rapport om projektet. Konklusionen er klar: Enorme miljø- og klimagevinster ved at sikre genanvendelse af EPS – og positiv økonomi. Vores projektchef har fundet de vigtigste konklusioner i rapporten frem.

Del:

Rapporten ”Nyt liv til Post-consumer isolering og emballager i EPS” er udgivet af Miljøstyrelsen på baggrund af et MUDP projekt med deltagelse fra ARC, Teknologisk Institut, Aage Vestergaard Larsen og EPS-recycle. Det skrev DKnyt for nylig om.

Konklusionen er: ”Der er produceret nye materialer ud fra den indsamlede EPS på Kirstinehøj genbrugsplads ved termisk neddeling og ekstrudering, samt ved solventbaseret genanvendelse til polystyren regranulater. De opnåede kvaliteter af polystyren regranulaterne har været tilfredsstillende i forhold til afsætningsmuligheder, og hermed også i forhold til at muliggøre et cirkulært resursekredsløb for udtjente EPS materialer indsamlet på genbrugspladser.

Betydeligt større klimagevinster end rapporten kommer frem til

Rapporten kommer frem til store klimagevinster. Her skriver rapporten; ”Indsamling og fremstilling af EPS-blokke alene på Kirstinehøj Genbrugsplads, som alternativ til opsamling i småt brændbart og efterfølgende forbrænding, kan altså bidrage med en samlet CO2-reduktion på op til ≈ 66 tons om året.Se billede nedenfor.

Udklip fra "Nyt liv til Post-consumer isolering og emballager i EPS" s 38

Her skal der dog ikke medtages CO2-forbrug til granulering i såvel produktion af nye råvarer og i forbrænding. Dermed bliver gevinsten 0,735 kg højere pr. kg EPS, der genanvendes. Hvilket betyder, at gevinsten bliver 11 ton højere på Kristinehøj Genbrugsplads.

Derudover fremgår det af rapporten, at undersøgelser foretaget for Amager Ressourcecenter har vist, ”at der i Danmark eksisterer et potentiale for genanvendelse af EPS på op til 4.000 ton pr. år. Disse tal understøttes af affaldsstatistikker fra Consultic, som estimerer, at der i 2013 blev produceret ca. 3.800 ton EPS-affald.

Ifølge rapporten Survey of EPS in the Baltic Sea udarbejdet for Miljø- og Fødevareministeriet af COWI og Aarhus Universitet er der nærmere 8.000 tons EPS-affald, hvor af ca. 25% er isolering. Der estimeres i rapporten fra Miljø- og Fødevareministeriet, at der allerede er nogen genanvendelse i Danmark.

Den nye evalueringsrapport fra MUDP-projektet har dokumenteret EPS-branchens udsagn om, at EPS-isolering også kan genanvendes cirkulært, derfor bør potentielle business cases inddrage gevinsten ved genanvendelse af EPS-isoleringsmateriale. Den oprindelige undersøgelse fra ARC så vidt vides alene baseret på EPS-emballage.

En genbrugsplads, som indsamler 15 tons EPS-emballage vil således også i gennemsnit få ca. 5 tons snavset EPS herunder fra isolering.

Klimagevinsten ved komprimering af EPS fra isolering mm. hvor der skal evt. skal anvendes kemisk behandling af EPS er ligeledes tilstede. Gevinsten fremgår ikke direkte af rapporten, men genanvendelse via PS Loop-processen, som rapporten henviser til, vil fjerne forbrændingsudledningen, selv hvis der så ikke er CO2-gevinst ved selve genanvendelsesprocessen.

Da der er begrænset med behov for kemisk genanvendelse, så vil gevinsten således være et sted mellem 3,3 kg. og 5,1 kg. CO2 pr. kg. genanvendt EPS-isolering. Og genanvendes materialet direkte i produktion f.eks. til EPS-beton er gevinsten nærmere 6 kg. pr. kg EPS, som genanvendes, da materialet her ikke omdannes til nye pellets.

Den miljømæssige gevinst betyder, således at der ved indsamling af EPS-isolering opnås CO2 reduktion på over 16 tons, at der er en reel besparelse på ekstra 11 tons (som følge af, at der ikke skal granuleres EPS to gange), og det er oven i de allerede vurderede 66 tons CO2, som rapporten kommer frem til. Så hvis blot en plads som Kristinehøj også indsamler EPS til isolering er miljøgevinsten mindst 90 tons CO2.

Betydeligt bedre økonomi end rapporten kommer frem til

Men ikke kun miljøgevinsten er bedre, også økonomien er bedre, når der tages højde for EPS-isolering, og at ikke alle genbrugspladser komprimerer deres småt brændbare affald.

Rapporten kommer frem til, at ”ifølge ovenstående estimater og udregninger haves altså hermed også 58.500-141.000 kroner pr. år frigivet til finansiering og drift en EPS container på en genbrugsplads, som indsamler ≈ 15 tons EPS om året.” Rapportens konklusion er dog baseret på estimater, som alene indeholder EPS-emballage og ikke EPS-isolering, selvom rapporten konkluderer, at det kan omdannes til en værdifuld ressource.

Følgende fremgår af rapporten:

Det betyder, at økonomien ved indsamling af EPS og komprimering kan blive betragtelig bedre end antaget i MUDP-evalueringsrapporten. Se tabel nedenfor.

Småt brændbart komprimeres

Småt brændbart komprimeres ikke

Transportgevinst ved komprimering på genbrugspladsen 2-6 kr. 4-12 kr.
Forbrændingsafgift småt brændbart 0.43 kr. 0,43 kr.
Salgspris 1,5-3,0 kr. 1,5-3,0 kr.
Økonomisk potentiale pr. kg 3,93-7,93 kr. 5,93-15,43 kr.

Affaldsmængde emballage: 15 tons

Gevinst høj salgspris, lav transportgevinst 81.450,00 kr. 111.450,00 kr.
Gevinst høj salgspris, lav transportgevinst 141.450,00 kr. 231.450,00 kr.
 

Affaldsmængde isolering 15 tons korrigeret til 5 tons

Gevinst lav salgspris, lav transportgevinst 19.650,00 kr. 29.650,00 kr.
Gevinst lav salgspris, lav transportgevinst 39.650,00 kr. 69.650,00 kr.

Samlet potentiel gevinst: korrigeret for EPS-isolering

Gevinst lav salgspris, lav transportgevinst 101.100,00 kr. 141.100,00 kr.
Gevinst lav salgspris, lav transportgevinst 181.100,00 kr. 301.100,00 kr.

Der skal naturligvis altid laves konkrete business cases, men MUDP-rapporten viser, at der er et enormt klima- og miljømæssigt potentiale i at indsamle EPS til genanvendelse på genbrugspladser – og der er samtidig god økonomi idet, der bare kigges på den konkrete løsning til den konkrete genbrugsplads.