Oplæg ved Helcom konference om Østersøen

EPS-branchens projektchef holdt i dag oplæg ved Helcom’s Baltic Stakeholder Conference 2023. Her præsenterede han EPS-branchens strategi for reducere udslip af EPS til havmiljøjet. Samtidig dokumenterede han, at EPS udgør under 0,4% af plasten i Østersøen ved hjælp af Helcom og IUCN’s egne data.

Del:

Vores projektchef, Chresten Heide-Anderson, har i dag hold oplæg om forebyggelse af EPS i havmiljøet. Oplægget blev givet til Helcoms Stakeholder konference.

Præsentationen kan findes her: Presentation for Helcom March 9 – 2023 w background slides.

Med baggrund i COWI’s analyse af EPS og XPS i Østersøen, som estimerede, at udslippet er på under 100 tons om året, har EPS-branchen arbejdet med tre tiltag for reduktion af udslip til havmiljøet.

  1. Krav om OCS
  2. Mere genanvendelse
  3. Tiltag på byggepladserne.

Med implementering af disse tre tiltag kan EPS udslip til Østersøren reduceres med over 70%, så det svarer til under 0,1% af det samlede plastudslip.