Plastindustrien: Klager over Rockwool til forbrugerombudsmanden

Del:

Som Ingeniøren skrev i gårsdagens udgave, så har EPS-sektionen under Plastindustrien valgt at klage til forbrugerombudsmanden “for at overtræde reglerne for god markedsføringsskik.”:

Anledningen er en kampagnefolder udsendt af Rockwool, som indeholder et stykke stenuld, et stykke flamingopap og en lighter. I teksten skriver Rockwool: ‘Een af de ting vi virkelig brænder for er at minde dig om brandsikring af tagkonstuktioner – Prøv selv’. Opfordringen går ud på, at forbrugeren skal sætte ild til de to isoleringsmaterialer med lighteren og erfare ved selvsyn, at stenuld ikke brænder så hurtigt som plastmaterialet.

Det er såkaldt sammenlignende markedsføring, som strider mod reglerne for god annoncepli, siger Jan Sørensen, marketingschef i Colon Kombipack A/S og kampagneleder for en fraktion under paraplyorganisationen Plastindustrien i Danmark, som kaldes EPS (producenterne af ekspanderbar polystyren). Han mener, at Rockwool behandler sine konkurrenter illoyalt i kampagnefolderen ved at fremhæve en dårlig egenskab ved plast til egen fordel.

Vi lægger ikke skjul på, at ekspanderet polystyrenisolering brænder hurtigere end stenuld. Men når polystyrenisolering sættes op efter forskrifterne i bygningsreglementet, kan ingen komme til at stikke en lighter til isoleringsmaterialet.

Så det er en intetsigende test og dermed en ulogisk og illoyal reklame, siger Jan Sørensen. Derfor vil plastbranchen nu bede Forbrugerombudsmanden se på sagen.

Ingeniøren har også talt med Birgitte Wested, der er jurist i Forbrugerstyrelsen. Hun påpeger, at sammenlignende reklamer ikke ulovlige, og at de tilmed kan have deres berettigelse, da de giver forbrugerne mange informationer. Men – for der er et vigtigt men – i dette tilfælde vurderer Forbrugerstyrelsens jurist, at der kan være tale om en overtrædelse af ‘Kodeks for reklamebranchen’.

I artikel 5 om sammenlignende reklamer er det bl.a. bestemt, at ‘Sammenligningspunkter skal bygges på kendsgerninger, der kan bevises, og må ikke udvælges på illoyal måde.’

Opdatering: Ovenstående billede relaterer sig ikke til en afgørelse i den konkrete sag, men i en lignende sag – hvor Rockwool ligeledes har markedsført eget produkt ved at angribe EPS-isolering. I den sag blev Rockwool dømt for at overtræde markedsføringsloven.