EPS emballager er bæredygtige og pålidelige

Nye livscyklusvurderinger af fiskekasser og TV-emballagesystemer giver ekspanderet polystyren gode miljøkarakterer.

Del:

Fiskekasser af EPS er mindst belastende for miljøet sammenlignet med fiskekasser fremstillet af alternative materialer, og EPS komponenter i TV-emballager påvirker miljøet mindre end de øvrige anvendte materialer i emballagesystemerne. Det viser resultaterne i to livscyklusanalyser – LCA’er – gennemført af den uafhængige konsulentvirksomhed PwC/Ecobilan (PricewaterhouseCoopers) på initiativ fra den europæiske brancheorganisation EUMEPS.

– Det er især de seneste års forbedringer i design- og fremstillingsprocesser, der i kombination med EPS materialets basale egenskaber, giver de flotte miljøkarakterer, forklarer miljøkonsulent i Plastindustrien Jakob Clemen.

Livscyklusvurderingerne fastsætter blandt andet energiforbruget, genereringen af fast affald, luftforurening og spildevand i forbindelse med produktion, brug og bortskaffelse af de undersøgte emner.

Mindst affald fra EPS fiskekasser

Livscyklusvurderingen af fiskekasser omfattede kasser fremstillet af EPS, PP plast og pap, og resultaterne viser, at EPS fiskekasser især udmærker sig positivt ved at generere markant mindre restaffald end kasser fremstillet af de to alternative materialer.

Desuden bidrager produktion, forarbejdning og genanvendelse af EPS med de laveste mængder spildevand og luftemissioner.

Livscyklusanalysen af fiskekasser er gennemført på følgende sammenlignelige scenarier i Frankrig, Spanien og Skandinavien:

  • Emballering af 4 kg fiskefileter fra havn i Frankrig til det lokale franske marked
  • Emballering af 6 kg fisk fra havn i Spanien til det lokale spanske marked
  • Emballering af 20 kg laks fra Skandinavien til det internationale europæiske marked

Analysen omfatter fiskekassernes hele livscyklus fra ’vugge til grav’ – dvs. fra fremstilling af råvarer over produktion og brug til bortskaffelse/genanvendelse.

– De kolde facts omkring miljøpåvirkningerne af EPS fiskekasser, og kassernes ekstraordinære isoleringsevne, er med til fortsat at sikre dem en plads helt forrest i feltet af velegnede og bæredygtige emballager til transport af frisk fisk og kød, siger Jakob Clemen.

I dag er det ikke blot de professionelle led i kæden fra hav til spisebord, der har direkte kontakt med og drager nytte af EPS fiskekasser. Flere og flere forbrugere køber eksempelvis frisk fisk og kød via internettet og får produkterne leveret ved gadedøren. Det sker i EPS kasser, hvor råvarerne er pakket med fx is, så de kan holdes tilstrækkeligt nedkølede i minimum 24 timer.

EPS i TV-emballager

Livscyklusanalysen af TV-emballager sammenlignede de miljømæssige virkninger af alle komponenter og materialer i et integreret TV-emballagesystem.

Det analyserede TV-emballagesystem består af EPS-hjørner, LPDE-folie og pap. Idet der tages højde for de forskellige tv-størrelser, er den relative andel af EPS 11 procent, karton 83 proceny og LPDE-folie 6 procent. Analysen omfattede i alt 1000 enheder af TV-emballagesystemet.

Resultaterne viser, at det er EPS-emballagedelene, som påvirker miljøet mindst set over hele livscyklussen.
EPS delene scorede især positivt på deres relativt lave energi-og vandforbrug samt deres lille andel af det samlede restaffald fra TV-emballagen.

Modernisering har miljøeffekt

I 2001 gennemførte PwC/Ecobilan en lignende livscyklusanalyse af EPS-emballage brugt til CRT billedrør til TV apparater. Sammenligner man resultaterne fra 2001 med resultaterne i den seneste LCA viser det sig, at den løbende modernisering af produktionsprocesser og optimering af produktdesigns har haft en væsentlig positiv indflydelse på EPS delenes miljøpræstationer. I løbet af 10 år er vægten af EPS således reduceret med næsten 75 procent, energiforbruget er ca. 15 procent lavere, og vandforbruget er næsten 40 procent mindre!

– De nye livscyklusanalyser viser, at der kan være mere end sund fornuft i at have fokus på modernisering og effektivisering af processerne – både af hensyn til miljøet, men så sandelig også af konkurrencemæssige og dermed økonomiske årsager, konkluderer Jakob Clemen og fortsætter:

– Det viser også, at det i en emballagebranche med hård konkurrence er væsentligt at dokumentere de miljømæssige fakta og fremskridt der gøres over tid. Det er væsentlige beslutningsparametre for mange ’packers & fillers’ og forbrugere.

Begge livscyklusvurderinger peger i øvrigt på, at EPS emballage er den bedste beskyttende emballage til værdifulde, skrøbelige og friske varer, når man ønsker at kombinere genanvendelighed, bæredygtighed og konkurrenceevne i en enkelt emballageløsning.
Helt grundlæggende sparer man masser af energi med en optimal beskyttelse, fordi det reducerer tab under transport og opbevaring.

Fakta

  • LCA’erne er gennemført af det uafhængige internationale konsulentfirma PwC/Ecobilan (PricewaterhouseCoopers) for den fælleseuropæiske EPS brancheorganisation EUMEPS.
  • Målet med LCA’erne var at analysere og sammenligne miljøpåvirkningerne fra EPS emballager og emballager fremstillet af andre materialer.
  • Analysemetoder, data samt undersøgelsernes konklusioner har efterfølgende været genstand for kritisk review af uafhængige LCA eksperter hos TÜV Rheinland i Tyskland.