Ny dom: Rockwool udsendte vildledende markedsføring om EPS-isolering

Sø- og Handelsretten har givet EPS-producenterne i Danmark medhold i, at Rockwool har skrevet “vildledende og utilbørligt” om EPS-isolering.  Rockwool skal derfor offentliggøre en berigtigende meddelelse med resultatet af dommen på virksomhedens hjemmeside og betale alle sagens omkostninger.

Del:

Af Asbjørn Lindsø

Sø- og Handelsretten har i dag afsagt dom i en retssag, hvor Plastindustrien på vegne af EPS-producenterne i Danmark har anlagt sag mod Rockwool International. Dommen gav EPS-producenterne medhold.

Den slår nemlig fast, at Rockwool to artikler i et nyhedsbrev har handlet i strid med markedsføringslovens regler om sammenlignende reklame og miskrediterende markedsføring samt god markedsføringsskik. Det fremgår også, at artiklerne i nyhedsbrevet indeholdt udsagn og billeder, der måtte anses for at være vildledende og utilbørlige og også for at udgøre sammenlignende reklame.

Læs mere:

 

For yderligere kommentarer kontakt:

Adm. dir. Carsten Hoeck, Sundolitt

Tlf.: 70 11 10 20
Mail: carsten.hoeck@sundolitt.com

Rockwool skal bringe berigtigelse og betale sagsomkostninger

Rockwool skal derfor offentliggøre en berigtigende meddelelse af resultatet af dommen på virksomhedens hjemmeside samme sted som nyhedsbrevet blev gjort tilgængeligt. Derudover skal Rockwool betale alle sagens omkostninger.

Carsten Hoeck er formand for EPS-Sektionen i Danmark – en faglig sektion under brancheforeningen Plastindustrien. Han siger om dommen:

– Det er med stor tilfredshed, at vi har modtaget Sø- og Handelsrettens dom. Den er et klart udtryk for at konkurrence skal ske på lige vilkår, og vi har nu rettens ord for, at Rockwool International har overtrådt reglerne for god markedsføring ved at miskreditere EPS-isolering.

Læs mere under annoncen… ###REKLAME###

Brande i udlandet har intet med EPS-isolering at gøre

EPS er en forkortelse for ekspanderet polystyren og er en type plastskum, som bl.a. anvendes til isolering af facader, hulmure, fundamenter og tagkonstruktioner. Rockwools to artikler indeholdt en lang række udsagn, der kædede brande i fremmede lande sammen med EPS-isolering. Artiklerne gav bl.a. udtryk for, at dødsfald i forbindelse med brandene var forårsaget af isolering med skumplast.

– Et af Rockwools eksempler var en brand i Kina, hvor et højhus under renovering var ved at blive isoleret med skumplast. En sådan situation ville aldrig kunne opstå i Danmark, da vi her har helt andre og strengere regler, vi skal leve op til. Derfor var sammenligningen helt ude i hampen. Det er vi rigtig glade for, at vi nu også har rettens ord for, siger Carsten Hoeck.