Udvalgsformand Thomas Danielsen på virksomhedsbesøg hos Sundolitt

Mandag var Thomas Danielsen (V) inviteret på besøg hos Sundolitt A/S, der producerer EPS. Her skulle formanden for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg høre om EPS som isoleringsmateriale og drøfte, hvad man kan gøre for at få flere danske jobs og bedre vækst. 

Del:

Energi-, Forsynings- og Klimaordfører, Thomas Danielsen (V) fik mandag en detaljeret gennemgang af produktionen som led i sit virksomhedsbesøg hos Sundolitt A/S, i Almind nær Viborg. Virksomheden producerer produkter i EPS – også bedre kendt som flamingo.

En interesseret og lydhør Thomas Danielsen var glad for invitationen.

– Det glæder mig, når virksomheder vælger at invitere os politikere ud at se, hvad virksomhederne arbejder med i hverdagen og hvilke udfordringer, de står overfor. Jeg er altid meget lydhør og er da også blevet præsenteret over for et par problemstillinger, jeg gerne vil kigge nærmere på, sagde Thomas Danielsen.

Virksomhedsbesøget havde til formål at henlede Thomas Danielsens opmærksomhed på de uhensigtsmæssige vilkår, der er forbundet med energiafgifter og brandregler.

Vigtigt med viden om rammevilkår

For Thomas Drustrup, direktør i Plastindustrien, er det helt afgørende, at politikerne får syn for sagen, hvis de skal have et ordentligt grundlag for at forstå produktionsvirksomhedernes rammevilkår.

– Det er prisværdigt, at Thomas Danielsen tager sig tid til at kigge forbi og få et indblik i vores verden. For eksempel er PSO-afgiften et stort problem for en virksomhed som Sundolitt. De betaler, hvad der svarer til flere fuldtidsansattes løn i PSO-afgift. Det er ikke holdbart. Men det forstår man først rigtigt, når man står midt i produktionshallen, konstaterede Thomas Drustrup.

Bureaukratiske brandregler er en vækststopper

Både PSO-afgiften og vores bureaukratiske brandregler er en barriere for den vækst Sundolitt og andre lignende danske virksomheder vil kunne generere, forklarer Henrik Vasylyeva, administrerende direktør i Sundolitt A/S.

– Da Produktivitetskommissionen i sin tid gennemgik reguleringen for de enkelt brancher, påpegede de, at de danske særregler på brandområdet påvirker produktiviteten i byggebranchen negativt. Som reglerne er indrettet i dag, favoriserer man desuden de traditionelle isoleringsløsninger, og gør det besværligt at anvende alternative materialer som f.eks. EPS, siger Henrik Vasylyeva.

LÆS MERE: Konference satte fokus på fremtiden for klimavenligt byggeri

Han mener, at en mere intelligent brandregulering også vil gøre det nemmere at leve op til de kommende energikrav, når vi fremover skal energirenovere og bygge nyt og klimavenligt.

For yderligere kommentarer kontakt venligst Thomas Drustrup på +45 29494608 eller td@plast.dk.