”Madkassen” har ikke dokumenteret et bedre miljøregnskab

Emballageproducenten Antalis påstår, at deres nye produkt ”Madkassen” er mere miljøvenligt end kasser af EPS (ekspanderet polystyren). De har dog ikke fremlagt dokumentation for påstanden, og EPS-branchen stiller sig skeptiske overfor Antalis’ udregninger.

Del:

Packmarkedet har tidligere omtalt, hvordan ”Antalis tager kampen op mod flamingokasserne.” Antalis’ Sector Director Packaging, Jacob Ejlskov Andersen, påstår blandt andet, at deres nye løsning forbedrer miljøregnskabet for virksomhedens kunder. Men virksomheden har ikke fremlagt dokumentation for denne påstand, og dermed bevæger den sig på kant med markedsføringsloven.

”Når en virksomhed påstår, at den kan forbedre kunders miljøregnskab, så skal dette kunne dokumenteres, og det er ikke tilstrækkeligt kun at se på en faktor, sådan som Antalis har gjort. En evt. reduktion i CO2-udledningen ved transporten er helt sikkert ikke tilstrækkeligt til, at kunne påstå en samlet miljøforbedring,” siger Chresten Heide-Anderson, der er projektchef i EPS-branchen under Plastindustrien.

Den europæiske EPS-brancheforening, EUMEPS, har tidligere fået PwC og Ecobilian til at udarbejde en livscyklusanalyse af fiskekasser i sammenligning med blandt andet bølgepap. LCA’en er en miljøanalyse, der fokuserer på hele produktets livscyklus, fra fremskaffelse af råvaren til fremstilling af emballagen, transport, brug og den endelige bortskaffelse eller genanvendelse. Den fastsætter energiforbruget og genereringen af fast affald, luftforurening og spildevand i forbindelse med produktion og bortskaffelse af emballagerne. Denne LCA er umiddelbart den mest sammenlignelige ift. Antalis’ ”Madkassen” og tilsvarende EPS-kasser.

”Den europæiske LCA viser, at det er vigtigt også at se på produktionen af materialerne, for det er ofte her man kan se miljøpåvirkningen. Derudover bør man se på genanvendelsesmulighederne, og her er EPS 100 % genanvendeligt, mens en løsning som består af flere materialetyper – hvoraf nogle er blandet sammen – er langt mere kompleks at genavende,” uddyber Chresten Heide-Anderson.

Når en virksomhed vælger at sammenligne sit produkt med andre, så skal den kunne dokumentere sine påstande, hvis de fremstår som faktuelle ellers overtræder den markedsføringslovens regler om at udvise god markedsføringsskik.

”Det er desværre ikke første gang, at vi i EPS-branchen oplever, at konkurrerende producenter anvender ufine metoder, når de prøver at konkurrere med EPS’en. Det ser vi både i Danmark og i resten af Europa. Vi så en lignende sag i Norge henover sommeren, som endte med at den konkurrerende markedsføring blev trukket tilbage, netop fordi den konkurrerende virksomhed ikke kunne dokumentere sine påstande om at være miljømæssigt bedre end EPS’en,” siger Chresten Heide-Anderson. Han oplyser, at EPS-branchens naturligvis har rettet henvendelse til Antalis med henblik på at få virksomheden til at stoppe sin vildledende markedsføring.