Radikal profil på besøg hos Jackon

Den radikale Karen Melchior var 4. marts 2019 på besøg hos Jackon i Hedensted. Formålet var at drøfte energirenovering i byggeriet og forebyggelse af bl.a. byggeaffald i naturen. Karen Melchior har tidligere konstateret, at der i forbindelse med byggerier er en del affald, som ender uden for byggepladsen. På besøget kunne Jackon vise en lang række tiltag, som forhindrer, at EPS kommer utilsigtet ud i naturen – tiltag som kan inspirere byggeriet.

Del:

Karen Melchior, EU- og folketingskandidat samt medlem af Københavns Borgerrepræsentation for de Radikale, besøgte mandag d. 4. marts 2019 Jackons fabrik i Hedensted. Virksomheden producerer isoleringsmaterialer til fundamenter, tage og facader i EPS (ekspanderet polystyren).

Formålet med besøget var bl.a. at give Karen Melchior et indblik i, hvordan EPS kan bruges i byggeriet og hvordan danske EPS-virksomheder i praksis arbejder med forhindre EPS udslip fra produktionen til naturen. Tiltag som kan danne inspiration for byggebranchen såvel som andre brancher, der anvender EPS.

Som led i besøget fik Karen Melchior mere at vide om EPS som materiale og dets mange anvendelsesmuligheder, Jackons historie og ikke mindst en rundvisning i produktionen.

Karen Melchior fortæller:

Det er positivt at opleve en virksomhed, der tager sit miljøansvar utrolig alvorligt og som investerer tid og ressourcer i at minimere dens miljøpåvirkning. Helt særligt, når man kan se, at de norske ejere investerer til fordel for miljøet samtidig med at det skaber arbejdspladser lokalt i Hedensted.”

Karen Melchior uddyber:

“EPS er et effektivt og dermed et miljøvenligt isoleringsmateriale, som dog på grund af den lave vægt kan ende uden for byggepladsen. Det skal vi forebygge, og som al anden byggeaffald bør det genanvendes i videst muligt omfang. Jeg ser et potentiale for mere genbrug, hvis vi får fjernet nogle af de politiske eller bureaukratiske forhindringer, f.eks. fejlagtig klassifikation, som alene småt brændbart når EPS kan og bør genbruges. Det er tydeligt, at Jackon og resten af EPS-branchen tager dette alvorligt og de har mange relevante bud på, hvordan EPS i naturen kan forebygges. Både fra deres egen produktion, men også i byggeriet. Det håber jeg kan bidrage til nogle standarder, som kan bruges ikke bare nationalt men også ude i Europa.

Deler gerne vores viden

Anders Evendorff Sørensen, Kvalitets- og Miljøchef for Jackon Skandinavien fortæller:

Vi har lagt en del ressourcer i at forebygge, at EPS kommer på afveje. Når der er tale om et materiale, som består af 98% luft, så kan det bl

æse væk, hvis man ikke tænker sig om. Men det er ikke særlig svært at forebygge. I Skandinavien deltager vi aktivt sammen med resten af branchen om at finde gode løsninger, der forhindrer, at EPS’en ender de forkerte steder. Og i Jackon har vi en klar holdning til det arbejde. Dare to Share.

Anders Evendorff Sørensen fortsætter:

At dele vores erfaringer med andre brancher ser vi som en central del af vores arbejde. Dels fordi vi ikke vil have EPS på afveje, og dels fordi vores erfaringer kan sikre, at EPS’en bliver indsamlet. Og indsamlet EPS kan genanvendes og laves til ny EPS. Vi genanvender selv stort set al EPS affaldet på fabrikkerne. Dermed sparer vi ca. 3 kg. CO2 for hvert kg. EPS vi producerer i stedet for at sende det til energiudnyttelse.

 

Politisk dialog er vigtig

Besøget hos Jackon blev afviklet i samarbejde med EPS-branchen, som er en del af Plastindustrien.

Chresten Heide-Anderson, projektchef i EPS-branchen, er glad for interessen for branchen. For der er mange myter og misforståelser om EPS. Hvis de for lov at stå uimodsagte, så vil branchen kommer under pres, men samfundet vil også træffe beslutninger, der ikke har nogen miljøgevinst.

Det er dejligt, at Karen Melchior er åben for dialog om EPS og lytter til de erfaringer, som vi har med at forebygge, at det ender de forkerte steder. Som branche har vi rykket os meget de senere år – både ift. genanvendelse og ift. samfundsansvar. De to emner går også hånd i hånd, der er god fornuft i at indsamle og genanvende EPS’en. Så også derfor skal det ikke ende i naturen.