BASF’s Chemcycling sikrer flere genanvendelsesmuligheder for EPS

Fiskekasse lavet i BASF råvare af genanvendt EPS

Det har tidligere været svært at genanvende en lang række plasttyper, bl.a. fordi de har været anvendt til fødevarekontakt. Men nu har et pilotprojekt fra BASF resulteret i de første lovende prototyper af genanvendt plast. Den nye metode fra BASF kan, udover de sværtgenanvendelige plasttyper, også bruges til genanvendelse af EPS.

Del:

Plasttyper sammensat af forskellige plastmaterialer og plast fra fx madvarer bliver i dag brændt eller sendt på en losseplads mange steder i verden, fordi de ikke kan genanvendes. Et pilotprojekt fra BASF, ChemCycling, har nu resulteret i de første prototyper af produkter produceret med kemisk genanvendt plast.

Den tyske virksomhed Storopack, som laver forskellige emballageløsninger i EPS, brugte BASF’s genanvendte EPS-råvare til at lave køleemballage til temperaturfølsomme farmaceutiske produkter, EPS-fiskekasser og emballage til elektronisk udstyr.

EPS-emballage lavet af BASF’s EPS råvarer fra ChemCycling processen. Kassen er til farmaceutiske varer.

– Vi er særlig imponerede over, at BASF’s genanvendte råvare kan bruges til fødevarekontakt. Der findes i forvejen en lang række genanvendelsesløsninger for EPS, men med ChemCycling bliver det også muligt at genanvende EPS til ny fødevarekontakt, siger  Storopack’s bestyrelsesformand, Hermann Reichenecker.

Samarbejdet mellem Storopack og BASF åbner således nye veje for genanvendelse af EPS i den cirkulære økonomi.

En McKinsey-rapport fra december 2018 vurderer, at verden med nuværende og nye processer for genanvendelse som fx kemisk genanvendelse kan nå op på en genanvendelsesgrad for plast på 50 % globalt set i 2030 – i dag er genanvendelsesgraden på bare 16 %. De kemiske genanvendelsesprocesser vil i dette scenarie stå for genanvendelse af 74 millioner ton plast-affald.

BASF mener, at kemisk genanvendelse bør anerkendes som genanvendelse

For at kunne gå fra pilotfasen med kemisk genanvendelse til lancering på markedet er det nødvendigt at få løst en række udfordringer. De eksisterende teknologier til at transformere plast-affald til genanvendte materialer skal færdigudvikles og tilpasses en større industri-skala.

For at kemisk genanvendelse vil blive modtaget positivt af markedet, er det samtidig nødvendigt, at lovgiverne anerkender ChemCycling-processen som genanvendelse. Og det skal defineres, hvordan kemisk genanvendelse kan indgå i beregningen af eksisterende lovbestemte genanvendelsesrater.

– Det er naturligvis yderst relevant, at kemisk genanvendelse bliver bredt anerkendt, som genanvendelsesmetode, da det kan sikre, at EPS til fødevarekontakt kan genanvendes til nye fødevareemballage. Og vi ved, at det er sikkert for forbrugerne, og så er det f.eks. tilladt i USA, så hvorfor skal Europa halter bagefter, når det kommer til cirkulær økonomi, udtaler Chresten Heide-Anderson, der er projektchef i EPS-branchen.

Han understreger, at man i EPS-branchen ikke kender deltaljerne i BASF’s ChemCycling-process, men at det som de har set indtil videre virker yderst interessant.

Om ChemCycling

ChemCycling er navnet på BASFs projekt omkring kemisk genanvendelse. Gennem en termo-kemisk proces bliver plast nedbrudt til olie eller gasagtige produkter, der fungerer som råmateriale for produktion af kemi. Disse råmaterialer kan erstatte fossile råmaterialer i produktionen og kan anvendes til at producere nye produkter, herunder plast. Læs mere basf.com/chemcycling eller se videoen med de nye prototyper her.