Første møde om EPS-loops var en øjenåbner

I Nordjylland vil de være forsøgsområde for nye løsninger til genanvendelse af EPS. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og EPS-branchen samlede derfor EPS-værdikæden med det formål at identificere de optimale EPS-loops. Rundt om bordet sad EPS-producenter, maskinproducenter, genanvendelsesvirksomheder, forsyningsselskaber, kommuner og brancheforeninger. Her kan du læse om de udfordringer og muligheder, der ligger i genanvendelse af EPS set fra de forskellige perspektiver, der kom frem på mødet.

Del:

Første møde om EPS-loops hos Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) var en ubetinget succes.

NBE har skrevet en artikel om mødet. Et par nedslagspunkter:

Fra Aalborgs Center for Grøn Omstilling deltog, Zacharias Brix Madsen, som konkluderede:”Det er tydeligt, at vi allerede har teknologiske løsninger, som kan sikre 100% genanvendelse af EPS i erhvervslivet. Det er faktisk den eneste plastfraktion, som vi kan sige det om. De næste skridt er at få sikret en nytænkning, så vi får hele erhvervslivet med, for det lader til, at det er en ukendt for mange, at EPS er så genanvendeligt, som det er. Og så skal vi naturligvis sikre, at borgerne kan aflevere EPS til genanvendelse”.

I NBE’s arbejde med ressourceloops indgår ikke kun virksomheder, men også kommuner og affaldsselskaber. Fra Aalborg Forsyning deltog, Klaus Bro Bystrup, som konstaterede:”Det er interessant nyt, at der med EPS kan skabes en så ren fraktion, og dermed en meget høj genanvendelsesprocent af det indsamlede materiale. Også interessant at afregningspriserne er så høje, at der tilsyneladende kan skabes en positiv businesscase på indsamlingen, selv på de mindre mængder, der kommer ind på en genbrugsplads”.

På mødet var der en erkendelse af, at EPS ikke var topprioritet, når der skulle ses på nye materialer, som kunne genanvendes. Samtidig blev det klart for alle, at væsentlige dele af EPS-erhvervsaffaldet allerede blev indsamlet, netop fordi det var økonomisk rentabelt. Det viste sig faktisk at så lidt som 300 kilo EPS om måneden er nok til, at det kan blive økonomisk rentabelt at genanvende for virksomheder.

”Vi er nødt til at få det her bredere ud”, konstaterede Nana Winkler fra Dansk Affaldsforening. ”Vi har hele tiden vidst, at brugt, komprimeret EPS kan sælges og genanvendes, men at vi kan have en høj kvalitet i genanvendelsen af EPS er nyt for mig. Der er potentiale for lukkede materialekredsløb, og samtidig er EPS en nem fraktion at identificere på landets genbrugspladser. Ved at flytte EPS fra småt brændbart til separat indsamling og komprimering kan vi reducere antallet af containertømninger. Plads, potentialer og økonomi er dog fortsat nogle af de faktorer, der skal på plads, inden vi kan forvente udsortering af EPS på flere af landets genbrugspladser”.

Læs hele artiklen her.