#FaktaomEPS: Kommunal genanvendelse i Danmark – oktober 2021

Del:

Endnu mere indsamling af EPS i danske kommuner. Senest er Ringsted og Vordingborg kommet med, så der nu er 40 kommuner, som indsamler. Disse kommuner dækker affaldshåndtering for over 47% af danskerne. Derudover har 17 kommuner konkret bekræftet overfor EPS-branchen, at de er på vej med indsamling af EPS via genbrugspladser. Det betyder, at 58% af kommunerne har bekræftet, at indsamling af EPS via genbrugspladser er den rette vej at gå. Tilsammen håndterer de 58% kommuner affaldet for over 70% af danskerne.

Udover de 57 kommuner som enten er i gang eller som er på vej, så er EPS-branchen i dialog med yderligere 21 kommuner, som undersøger konkrete løsninger om indsamling af EPS til genanvendelse.

Det er EPS-branchens forventning, at ca. en håndfuld af de kommuner, som er på vej har implementeret deres løsning inden årsskiftet. I så fald vil over 50% af danskerne kunne aflevere EPS til genanvendelse på den lokale genbrugsplads.

Flere kommuner begynder at indsamle EPS via storskrald

Som noget nyt ser vi, at en række kommuner er begyndt at indsamle EPS til genanvendelse sammen med storskrald/genbrugsbilen. Dermed bliver det endnu lettere for danskerne at kunne få deres brugte EPS genanvendt. Det drejer sig bl.a. om Næstved,  Fredericia, Vejle og Kolding.

Indsamling af EPS i Skandinavien.

Det er ikke kun i Danmark, at der sker indsamling af EPS. Det sker også i Norge, hvor de har en genanvendelsesgrad på over 70% i følge Grønt Punkt Norge. I Sverige har man bl.a. kunne aflevere EPS (som omtales frigolit) i Varberg – og fra 2023 vil alle svenske hustande kunne aflevere EPS sammen med deres blandede plast. Herefter bliver det sorteret til genanvendelse.

Om kortet

Kommuner som indsamler EPS er markeret med grøn.

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og de kommuner, som er på vej til at genanvende indgår med blå.

Om Kommunale genanvendelse af EPS

EPS – ekspanderet polystyren – er som bekendt 100% genanvendeligt. I EPS-branchen genanvender medlemmerne stort set 100% af eget EPS-affald fra produktionen, hvilket betyder betragtelig økonomiske og klimamæssige besparelser. For hvert kilo EPS vi genanvender i produktionen, så undgår vi over 3 kilo CO2-udslip – i forhold til, at affaldet blev energiudnyttet. Derfor har vi i branchen også siden 1995 taget EPS affald tilbage fra de af vores kunder, som har kunnet returnere ren, hvid EPS, som kunne indgå i direkte i produktionen. Hver gang vi har kunnet genanvende et kilo EPS, så har undgået 3 kilo CO2-udslip – i forhold til, at affaldet blev energiudnyttet.

Men det er ikke al EPS, som kan genanvendes direkte i produktionen. Dels fordi opskumningsprocessen kræver, at der kommer ny råvarer ind i produktionen for at sikre kvaliteten af produktet, og dels fordi det kun er egne materialer, der kan genanvendes direkte i produktionen – ellers er der ikke den fornødne sporbarhed. Derfor arbejder EPS-branchen for, at al den EPS, som vi ikke selv kan direkte genanvende bliver indsamlet, for det kan al sammen omsmeltes til ny polystyrenråvarer, som igen kan blive til ny EPS-råvarer. Det kræver, at EPS kan afleveres på genbrugspladsen i kommunerne, for det er det optimale sted for borgerne at aflevere det. Samlet set sparres der i produktionen og i forhold til energiudnyttelse 5 kilo CO2 for hvert kilo EPS, som vi genanvender. Kan vi genanvende EPS’en direkte i produktionen er CO2-besparelsen på 6 kilo.

EPS-branchen har gennemgået alle kommuner og affaldsselskabers hjemmesider for at se om de indsamler EPS til genanvendelse. To gange om året gennemgås alle kommuner, som ikke indsamler for at se om de er gået i gang. Derudover opdateres kortet, når EPS-branchen bliver orienteret om indsamling af EPS i forskellige kommuner.