Færre differenssætninger

EPS i fundament og terrændæk sikrer ensartet bæreevne

Del:

Alt byggeri sætter sig, men sker det ensartet, fører det sjældent til skader.

Risiko ved forskellig bæreevne

Ved traditionel fundering kan ydervægge, skillevægge og terrændæk ofte være funderet i hvert sit niveau. Og bygningen er måske også opført i forskudte plan. Det øger risikoen for, at de forskellige bygningsdele hviler på hver sin type underlag, som måske også har forskellig bæreevne/sætning.

Det kan føre til differenssætninger, hvor bygningsdelene sætter sig forskelligt med øget risiko for alvorlige skader på huset.

EPS udligner forskellene

Etablering af EPS sokler og terrændæk forudsætter, at terrænet afrømmes til bæredygtigt niveau. Et udlagt sandlag bliver herefter vibreret ensartet, fast og plant, og direkte ovenpå det placeres EPS elementerne.

Alle betydelige laster kommer således til at hvile på stort set samme underlag med næsten samme bæreevne. Sætningerne bliver derfor også noget nær ens med minimal risiko for bygningsskader.

Artiklen er en del af serien EPS fundamenter, som består af: