Jordbund, last og bæreevne

EPS kvalitet skal matche belastninger

Del:

Kendskab til undergrunden har stor betydning for ethvert byggeprojekt, så derfor er det vigtigt at undersøge beskaffenheden inden opførelsen starter. Det kan afværge fatale problemer senere i bygningens levetid.

 

Stabil grund

Det er afgørende, at der er tilstrækkelig bæreevne i det niveau, hvor fundamentet skal hvile, så det kan modstå de belastninger, pr

ojektet bidrager med. Det sikres ved at skrabe jord af til bæredygtigt niveau og fylde sand på og vibrere og afrette op til det niveau, hvor EPS funderingselementerne skal ligge.

Det anbefales at sandet komprimeres til standard for vibrations indstampning.

Trykstyrke og forankring

Der er også grund til at være særlig opmærksom på eventuel excentricitet, som kan øge trykket på den underliggende isolering.

Excentriciteten kan i mødekommes ved at anvende EPS elementer med højere trykstyrke eller ved at anvende yderligere armering.

Det opadrettede vindsug kan modvirkes ved at forankre tage med vindtrækbånd til betondækket i fundamentet. Det sikrer tilstrækkelig ’kontravægt’ og dermed bygningens stabilitet.

Friktionsjord

De fleste typer EPS funderingselementer sikrer stor trykspredning under bygningen. Det har særlig positiv betydning ved fundering

i friktionsjord, som har reduceret bæreevne, fordi den kan flytte sig, hvis trykket er for stort.

Tal med leverandøren

Hvilke EPS kvaliteter der bør anvendes ved et aktuelt byggeri beror på en samlet vurdering af byggeriets omfang, dimensioner,  jordbundsforhold osv.

Det er altid en god idé at drøfte valg af EPS kvaliteter til et aktuelt byggeri med EPS- leverandøren.

 

Artiklen er en del af serien EPS fundamenter, som består af: