Sikrer mod radon

EPS og beton udgør et effektivt værn mod indsivende radon fra undergrunden

Del:

Med BR 2010 kom også et officielt funktionskrav om, at radonindholdet i indeluften i nybygninger højst må være 100 Bq pr. m3 luft.

Fokus på tæthed

Det satte fokus på bygningers tæthed mod jord for at undgå indsivning af radon fra undergrunden.

SBi anvisning 233 beskriver 100 mm armeret betondæk (B20) som egnet til tætning mod radon. Da EPS fundering og terrændæk med EPS plader som hovedregel afsluttes med et betondæk i tykkelsen 100-120 mm, udgør det således et effektivt radonværn.

Kun gennembrydninger i betondækket kræver herefter ekstra tætning.

Suglag fremtidssikrer

Udover et tæt betondæk kan der med fordel etableres et såkaldt suglag under terrændækket. Det består af en særlig EPS sugeplade med luftkanaler, som gør det muligt at trykudligne/ventilere luften under bygningen og fjerne evt. sundhedsskadelig radonholdig luft.

 

Artiklen er en del af serien EPS fundamenter, som består af: