Tema : EPS'ens miljøprofil

Hvad betyder EPS for miljøet?

EPS, ekspanderet polystyren, er også kendt som Flamingo. Materialet har et relativt svagt aftryk på miljøet. Produktionsprocessen anvender hovedsageligt varm vanddamp, og overskudsvarmen bliver genanvendt i produktionen eller til opvarmning af fabrikken.

EPS-bygningsisolering har også en væsentlig positiv miljøeffekt. Beregninger viser, at den mængde EPS-isolering, der kan fremstilles af 1 kg olie, i gennemsnit sparer 200 kg olie til opvarmning i de første 50 år af bygningens levetid. Det betyder samtidig mindre udslip af kuldioxid til atmosfæren.

Det meste EPS er et forarbejdet olieprodukt og således ikke et materiale, der selvstændigt udvindes fra naturens ressourcer. Man ser dog i stigende grad, at EPS er lavet af genanvendt materiale, da EPS er 100% genanvendeligt. Samtidig ser man også, at der laves EPS af biomasse, da EPS laves af en monomer, styren, som kan dannes naturligt.

Det færdige produkt, uanset hvad det oprindeligt er lavet af, indeholder ingen skadelige stoffer.

Af den olie der forbruges i den vestlige verden anvendes ca. 86% til energiproduktion, opvarmning eller som brændstof.

I Europa anvendes blot 4% af den totale mængde forbrugte olie til fremstilling af alle typer plastmateriale. De 0,2% bruges til EPS.

Da EPS er 100% genanvendeligt og fordi materialet bidrager til, at der bruges færre ressourcer end ellers, så har EPS overordnet en positiv miljøprofil.

Del:

Aktuelt