Tema : Genanvendelse og cirkulær økonomi

EPS, også kendt som Flamingo, er noget af det mest genanvendelige der findes. Det kan genanvendes på mange forskellige måder – og det kan gøres igen og igen og … I det uendelige. Derfor kan vi med sikkerhed sige, at EPS er 100% genanvendeligt.

Brugt, rent EPS kan smeltes og omdannes til polystyren, der kan bruges til fremstilling af en række plastprodukter – fx bøjler, havemøbler eller blomsterbakker.

Det kan også omdannes til ny EPS-råvare, eller det kan blandes i nye råvarer til isoleringsmaterialer og emballager.

Findelt brugt EPS bliver også anvendt i isoleringsbeton og til jordforbedring.

Det er ikke alle kommuner, som idag indsamler EPS til genanvendelse. Og i kommuner, som indsamler, er det kun ren EPS-der indsamles.

Snavset EPS genanvendes derfor primært til produktion af fjernvarme og el. Når det afbrændes i affaldsforbrændingsanlæg, så har et kilo EPS indeholder tilsvarende brændværdi som et kilo olie. Snavset EPS, ligesom EPS fra byggeaffald, kan dog godt indsamles og omsmeltes til nye råvarer.

De gode muligheder for genanvendelse betyder også, at der ikke er behov for at deponere materialet efter brug. Da EPS imidlertid er stabilt, biologisk inaktivt og giftfrit, kan det dog om nødvendigt deponeres uden risiko. Materialet bidrager kun relativt lidt til generering af affald i Europa. EPS udgør således blot 1,5 pct. af det samlede mængde plastaffald, som igen udgør 7 pct. af alt europæisk affald.

Del:

Aktuelt